3 możliwe scenariusze brexitu i ich wpływ na kurs funta

brexit (2)

Boris Johnson zdołał wynegocjować z Unią Europejską porozumienie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które zaakceptowała Rada Europejska. Niemniej, „brexitowa saga” jeszcze się nie skończyła.

Przez ostatni tydzień funt brytyjski reagował wyraźnym umocnieniem na pozytywne sygnały dotyczące możliwości osiągnięcia nowej wersji porozumienia z UE ws. Brexitu. W ubiegły czwartek i piątek waluta Wielkiej Brytanii doświadczyła gwałtownej aprecjacji. Przez ostatnie siedem dni handlu para GBP/PLN zyskała ok. 3,5%.

Kurs GBP/PLN (09/10/19-17/10/19)

kurs funta – brexit
Źródło: Refinitiv Datastream Data: 18/10/2019

Podstawową różnicą między obecną wersją umowy a porozumieniem wynegocjowanym przez Theresę May jest porzucenie dotychczasowego projektu „backstopu” na granicy z Irlandią Północną. Nowe porozumienie zakłada utworzenie w Wielkiej Brytanii wewnętrznej bariery celnej, która ma przebiegać na Morzu Irlandzkim. Oznacza to bardzo istotne ustępstwo ze strony Johnsona w porównaniu do stanowiska wyrażonego przez Theresę May.

Mimo początkowego optymizmu związanego z wynegocjowaniem nowej umowy, potencjalną przeszkodą do przeprowadzenia uporządkowanego i płynnego Brexitu pozostaje kwestia akceptacji poprawionej umowy przez brytyjską Izbę Gmin. Przypomnijmy, że Theresa May również zawarła porozumienie z Unią Europejską, które następnie zostało storpedowane podczas trzech różnych głosowań brytyjskiej niższej izby parlamentu. W najbliższą sobotę posłowie Izby Gmin znów będą debatować nad nową wersją umowy, czego zwieńczeniem będzie głosowanie dotyczące jej akceptacji.

 

Podczas ostatniego głosowania nad porozumieniem, które odbyło się w marcu, treść umowy wynegocjowanej przez May została odrzucona przewagą 58 głosów. Przy obecnym układzie sił sądzimy, że umowa Johsnona ma większe szanse na akceptację przez Izbę Gmin, niż umowa May podczas któregokolwiek z ostatnich głosowań. Aczkolwiek spodziewamy się, że najpewniej i obecna wersja porozumienia nie zdoła uzyskać wyznaczającego poparcia wśród posłów. Po tym jak we wrześniu dwudziestu jeden Torysów zostało wyrzuconych z partii przez Johnsona, Partia Konserwatywna straciła większość w Izbie Gmin. Tymczasem dotychczasowy koalicjant rządu Torysów, czyli Demokratyczna Partia Unionistyczna (DUP) sugeruje, że nie poprze nowego porozumienia. Ratunku dla porozumienia Johnson najpewniej będzie zatem musiał szukać wśród członków Partii Pracy, którzy mogą wyłamywać się z dotychczasowej linii partii. Może się to jednak okazać dość dużym wyzwaniem, zważywszy na to, że obecnie oficjalnym stanowiskiem Partii Pracy w kwestii Brexitu jest przeprowadzenie nowego referendum.

W kontekście jutrzejszego głosowania widzimy trzy możliwe scenariusze Brexitu:

  • Nowa treść Withdrawal Agreement uzyskuje poparcie Izby Gmin, 31 października Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Wielka Brytania wchodzi w tzw. okres przejściowy, a niepokój związany z ryzykiem „no dealu” kompletnie znika. W przypadku realizacji tego scenariusza oczekujemy szybkiego wzrostu kursu GBP/PLN do okolic 5,10 i jeszcze silniejszego umocnienia szterlinga w parze z głównymi walutami.

 

  • Izba Gmin odrzuca porozumienie Johnsona, termin Brexitu zostaje odsunięty w czasie. Jeżeli brytyjski parlament nie przyjmie podczas jutrzejszego głosowania Withdrawal Agreement, ze względu na tzw. ustawę Benna, Boris Johnson będzie wciąż zobowiązany do złożenia wniosku o trzymiesięczne przedłużenie terminu Brexitu (nowy termin wypadałby zatem 31 stycznia).

Istotnym pytaniem jest w tym momencie to, czy Unia Europejska zgodziłaby się na kolejne przedłużenie terminu Brexitu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ze słów przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera z czwartku wynikałoby, że odrzuca on jakąkolwiek możliwość wydłużenia terminu Brexitu. Jesteśmy jednak zdania, że wniosek Johnsona o przedłużenie spotkałby się z akceptacją Unii Europejskiej. Uważamy, że komentarz Junckera był skierowany raczej do posłów brytyjskiej Izby Gmin, w celu zachęcenia ich do przyjęcia nowej wersji umowy.

W przypadku wydłużenia terminu Brexitu Boris Johnson niemal na pewno ogłosi nowe wybory parlamentarne w celu zebrania większości skłonnej do poparcia jego wersji umowy. W wyniku nowych wyborów najpewniej powstałby parlament, w którym żadna partia polityczna nie posiadałaby samodzielnej większości. Według ostatnich szacunków bukmacherów prawdopodobieństwo wygranej Torysów w nowych wyborach wynosi ok. 75%, z kolei szacowane prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Partię Konserwatywną samodzielnej większości wynosi ok. 40%.

  • 31 października Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską bez umowy. Jeżeli Izba Gmin nie zdecyduje się na poparcie nowej wersji umowy regulującej stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, a unijni decydenci nie udzielą zgody na kolejne przedłużenie terminu Brexitu, domyślnym scenariuszem jest wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia pod koniec października. Jak wspomnieliśmy wyżej, uznajemy taki scenariusz za dość mało prawdopodobny, ale na tym etapie nie można go jeszcze wykluczyć. W przypadku realizacji takiego scenariusza spodziewamy się gwałtownej wyprzedaży funta. Oczekujemy, że w takiej sytuacji kurs GBP/PLN w krótkim terminie spadłby do okolic 4,50-4,55, przy czym osłabienie brytyjskiej waluty byłoby jeszcze silniejsze w relacji do głównych walut (złoty w takiej sytuacji powinien osłabić się w relacji do euro, jak i dolara amerykańskiego).

W tabeli poniżej przedstawiamy trzy opisane wcześniej scenariusze z przypisywanymi im przez bukmacherów oraz przez nas szacunkami prawdopodobieństwa oraz oczekiwaną przez nas reakcją funta w krótkim terminie.

Prognozy Ebury dla różnych scenariuszy Brexitu

Scenariusz Szacunki prawdopodobieństwa na podstawie wycen bukmacherów* Szacunki prawdopodobieństwa Ebury Prognoza kursu GBP/PLN**
1) Izba Gmin głosuje za nową umową ~30% 25% 5,10
2) Przedłużenie Brexitu ~60% 60% 4,90
3) „No deal” ~14% 15% 4,50 – 4,55

Źródło: Ebury Data: 18/10/2019
*na podstawie Oddschecker (nie sumują się do 100%)

**prognoza kursu GBP/PLN w krótkim terminie opracowana przez analityków Ebury

Prognoza Ebury dotycząca reakcji GBP/PLN w krótkim terminie na rozwiązanie kwestii Brexitu (kwiecień ‘19-październik ‘19)

Prognoza dotycząca reakcji GBP PLN
Źródło: Refinitiv Datastream/Ebury Data: 17/10/2019

Nie jest zaskakującym fakt, że zmienność funta w oczekiwaniu na kluczowe głosowanie w sobotę jest nadzwyczaj wysoka. W czwartek implikowana zmienność kursu GBP/USD (która określa jak duży koszt należy ponieść, żeby zabezpieczyć się przed zmianami kursu GBP/USD w określonym kierunku) w przypadku horyzontu overnight w pewnym momencie wzrosła do najwyższego poziomu od czerwca 2017 roku. W momencie pisania niniejszego raportu zdążyła jednak nieco spaść.

Implikowana zmienność kursu GBP/USD w horyzoncie overnight (2017 – 2019)

Implikowana zmienność kursu GBP USD w horyzoncie overnight
Źródło: Thomson Reuters Data: 17/10/2019

Oczekujemy, że również dziś wahania na parach z funtem brytyjskim mogą pozostać wysokie, w związku z tym, że inwestorzy będą starali się zajmować pozycje na rynku przed sobotnim głosowaniem. W trakcie weekendu rynek walutowy jest oczywiście zamknięty, stąd spodziewamy się, że azjatycka sesja rozpoczynająca się w niedzielę wieczorem (poniedziałek rano w Azji) będzie bardzo interesująca.

Autorzy: Analitycy Ebury – Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk