32 mln zł netto – tyle ma kosztować analiza środowiskowa dla lotniska i węzła kolejowego CPK

centralny port komunikacyjny

Ruszają kolejne prace związane z planowaniem lotniska. Najnowsza umowa na analizy środowiskowe dotyczy węzła CPK, czyli terenów przewidzianych pod budowę nowego portu lotniczego wraz z dworcem kolejowym i zbiegających się tutaj kolejowych „szprych”.

Wartość kontraktu zawartego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny ze spółką Arup Polska to 32 mln zł netto. Do końca 2021 r. wykonawca zobowiązał się do wykonania tzw. inwentaryzacji stanu zerowego środowiska wraz z przedłożeniem i zatwierdzeniem raportów z badań stanu środowiska. Umowa przewiduje też dostarczenie w dalszej kolejności m.in. raportu odziaływania na środowisko, decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Tzw. inwentaryzacja stanu zerowego środowiska, która jest jednym z elementów zawartego kontraktu, obejmie obszar znacznie większy niż samej inwestycji lotniskowo-kolejowej wraz z najbliższym otoczeniem, czyli zakładanych 74 km kw. Badania zostaną przeprowadzone bowiem w czterech podobszarach:

 • tzw. A0obszar badań abiotycznych elementów środowiska i dokumentacji hydrogeologicznej, w najbliższym otoczeniu Portu Solidarność (o powierzchni 157 km kw),
 • A – pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt dla lokalizacji inwestycji lotniskowej, drogowych i kolejowych wokół węzła (340 km kw),
 • B – buforów na potrzeby inwentaryzacji gatunków ptaków i nietoperzy (794 km kw)
 • C – inwentaryzacji gatunków ptaków mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (1055 km kw)

To najważniejsza spośród umów CPK na analizy środowiskowe. W pierwszej kolejności chodzi o teren nowego lotniska wraz dworcem kolejowym, liniami kolejowymi i infrastrukturą drogową. Umowa obejmie jednak swoim zakresem znacznie większy obszar m.in. ze względu na szczególne wymagania dotyczące inwentaryzacji portów lotniczych – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Zakres prac będzie dotyczył nie tylko dokumentacji w ramach tzw. inwentaryzacji stanu zerowego środowiska, lecz także na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko i innych postępowań administracyjnych związanych z ochroną środowiska, a niezbędnych potem np. do skompletowania przez spółkę CPK wniosku o decyzję lokalizacyjną.

Realizując tę umowę, przyrodnicy zbadają obszar dwukrotnie większy niż całkowita powierzchnia Warszawy. Wszystko po to, abyśmy tworząc Port Solidarność w jak najmniejszym stopniu ingerowali w środowisko naturalne – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

CPK będzie najlepiej skomunikowanym miejscem w Europie Środkowo-Wschodniej. Do Portu Solidarność będą dojeżdżały pociągi z 10 kierunków, które zapewnią połączenia CPK z większością regionów Polski w czasie do 2,5 godz. Inwestycja zapewni dynamiczny rozwój całego regionu wokół lotniska, w tym m.in. Błonia, Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa i Żyrardowa.

Oprócz inwentaryzacji na terenie węzła CPK do końca 2021 r. zostaną przeprowadzone analogiczne badania środowiskowe dla pierwszych 530 km z planowanych 1 800 km nowych linii kolejowych dużych prędkości. W ramach tego etapu działań inwentaryzacjami objętych zostanie ponad 1 150 km kw. terenu na obszarze siedmiu województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.

Na tych planowanych liniach, na które zostały już podpisane umowy na inwentaryzacje, badania będą ruszały w pierwszej kolejności:

 1. Linia nr 85 Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarnia o długości 136 km (jako uzupełnienie podpisana dziś umowa na węzeł kolejowy)
 2. Linia nr 85 Łódź – Sieradz Północny55 km
 3. Linia nr 86 Sieradz Północny – Kępno63 km
 4. Linia nr 86 Kępno – Czernica Wrocławska60 km
 5. Linia nr 86 Czernica Wrocławska – Wrocław Główny23 km
 6. Linie nr 267 i 268 Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa62 km;
 7. Linie nr 58 i 632 Łętownia – Rzeszów42 km;
 8. Linie nr 54 i 56 Trawniki – Krasnystaw Miasto i Wólka Orłowska – Zamość46 km;
 9. Linia nr 29 Ostrołęka – Łomża – 32 km.

Jak zakładają harmonogramy, do końca 2023 r. spółka CPK planuje rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych, a ich ukończenie do końca 2027 r. Po ich realizacji skrócą się czasy przejazdu, np. z Warszawy do:

 • Łodzi – 45 min;
 • Sieradza – 1 godz. 15 min;
 • Wrocławia – 1 godz. 55 min;
 • Zamościa – 2 godz. 15 min;

Ponadto zostanie utworzone nowe połączenie z Warszawy do Łomży (dziś to jedno z największych miast w Polsce, do których nie dojeżdżają pociągi) – 1 godz. 20 min.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. (z czego 530 km wraz z uruchomieniem lotniska). Dzięki inwestycjom CPK łącznie 179 powiatów zostanie skomunikowanych szybkimi połączeniami kolejowymi, a 24 mln ludzi znajdzie się w bezpośrednim zasięgu nowej sieci kolejowej.