324 miliony złotych zysku i ponad 93 tys. nowych klientów BRE Banku

BRE Bank

W I kwartale 2013 r., Grupa BRE Banku wypracowała 323,9 mln zł zysku, co oznacza, że był on wyższy niż w IV kwartale 2012 r. o 18,8 proc. i jedynie 2 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Pierwsze trzy miesiące roku były dla nas okresem intensywnej akwizycji – liczba klientów indywidualnych wzrosła aż o 93,5 tys., a obsługiwanych korporacji zwiększyła się o 201 podmiotów. Pokazuje to, że nasza strategia, polegająca na budowaniu najlepszego dla klienta banku transakcyjnego, przynosi wymierne efekty. Pozyskujemy nowych klientów, ponieważ oferujemy im przede wszystkim produkty najwyższej jakości, a nie wysoko oprocentowane depozyty – mówi Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku. W corocznym konkursie „Best Emerging Markets in CEE” BRE Bank otrzymał tytuł „Najlepszego Banku w Polsce”, przyznawany przez magazyn Global Finance.

Przychody banku w I kwartale wyniosły 829 mln zł, czyli były niemal na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale. Spadek zanotowano w kategorii wyniku odsetkowego i prowizyjnego, które łącznie wyniosły 701 mln zł, co oznacza spadek o 7 proc. w skali kwartału i prawie 8 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Wynika to przede wszystkim z obniżek stóp procentowych, dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wymierne efekty przyniosło natomiast efektywne zarządzanie kosztami – wydatki banku spadły o 7,5 proc. w skali kwartału, dzięki czemu wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 48,4 proc.

Pozytywny wpływ na wynik BRE Banku miało również konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem. W I kwartale rozwiązano rezerwy w sektorze korporacji na kwotę 23,4 mln zł, dzięki czemu ich łączny bilans obniżył wynik banku jedynie o 27,7 mln zł, podczas gdy jeszcze kwartał wcześniej rezerwy obciążyły rachunek wyników o 89 mln zł.

Współczynnik wypłacalności banku na koniec I kwartału wyniósł 18,9 proc. a Core Tier 1 osiągnął wartość 13,5 proc. Natomiast zwrot z kapitału brutto wyniósł 16,8 proc. i był o 1,1 p.p. niższy niż w całym 2012 r. Dodatkowo, w maju br. BRE Bank wypłaci pierwszą od ponad dekady dywidendę, akcentując tym samym swoją silną pozycję w zakresie rentowności i kapitalizacji.

Bankowość detaliczna

W I kwartale 2013 r. segment bankowości detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 205,6 mln zł, co oznacza wzrost o 39,5 mln zł, czyli 23,8 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. W tym okresie bankowość detaliczna BRE zwiększyła liczbę obsługiwanych klientów aż o 93,5 tys. osób. Jednocześnie przedstawiciele banku odebrali kolejne nagrody: MultiBank po raz piąty zwyciężył w programie „Jakość Obsługi”, serwis informacyjny mBanku w plebiscycie Banking Magazine na najlepszą stronę internetową, a bankowość prywatna BRE po raz szósty zyskała tytuł najlepszej w Polsce według magazynu Euromoney. Z kolei zespół projektowy nowego mBanku wziął udział w prestiżowej konferencji Finovate Europe, na której zaprezentował projekt nowego serwisu bankowości elektronicznej, w tym pierwszą w Europie platformę rabatową (mOKAZJE), w której to merchanci finansują rabaty dla klientów. Prezentacja została uznana za jedną z najlepszych w Londynie, a nowy mBank otrzymał tytuł „Best of Show”.

Bankowość korporacyjna

W pierwszych trzech miesiącach 2013 roku segment klientów korporacyjnych i instytucji odnotował zysk brutto w wysokości 206,2 mln zł, co oznacza wzrost o 54,8 mln zł, tj. 36,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Wynika to zarówno ze wzrostu dochodów (o 4,9 proc. w skali kwartału), przy jednoczesnym spadku kosztów o 5,2 proc. i rozwiązaniu części rezerw.

W marcu 2013 BRE jako jeden z pierwszych banków podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Umowa została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, z którego środki przeznaczone są na gwarancje spłat kredytów obrotowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość przyznanego BRE Bankowi przez BGK limitu gwarancji wynosi 900 mln zł, co pozwoli na udzielenie około 1,5 mld kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami. Klienci korporacyjni BRE Banku mogą korzystać z gwarancji kredytowych BGK od początku kwietnia. Oferta dostępna jest także dla klientów detalicznych.