40 proc. polskich MŚP z branży obróbki metali zwiększyło inwestycje w park maszyn i urządzeń

przemysł technologia robot

Firmy z branży obróbki metali mocno inwestują w sprzęt – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Siemens Financial Services. Aż 40 proc. ankietowanych przedsiębiorstw przeznaczyło wyższe nakłady na odnowienie parku maszyn i urządzeń w stosunku do 2019 roku, a 32 proc. zwiększyło także ich częstotliwość. Firmy te stawiają również na automatyzację procesów produkcji. W stosunku do ubiegłego roku, jej poziom podniosło 37 proc. badanych przedsiębiorstw.

Branża metalowa ceni nowoczesny sprzęt

Podmioty z branży obróbki metali doceniają nowe technologie oraz mają świadomość przewagi konkurencyjnej, jaką one dają. Jak wynika z badania Siemens Financial Services, poziom automatyzacji procesów produkcji w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło 37 proc. ankietowanych firm, a 53 proc. utrzymało na takim samym poziomie.

Przedsiębiorcy z branży obróbki metali chętnie inwestowali w rozwój swoich parków maszyn i urządzeń. Nakłady na odnowienie sprzętu zwiększyło aż 40 proc. firm. Maszyny są ważne dla producentów z tego sektora co potwierdza także fakt, że aż co drugi przedsiębiorca wymienił nowoczesny park maszyn i urządzeń, jako jeden z najważniejszych czynników pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną. Częściej badani wymieniali tylko wysoką jakość produktów końcowych, którą z kolei bardzo trudno osiągnąć bez posiadania nowoczesnego sprzętu – mówi Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce. – Dzięki poczynionym inwestycjom w maszyny i urządzenia prawie połowa firm z branży uważa, że jest równie lub bardziej konkurencyjna od zagranicznych podmiotów – dodaje.

Jak kształtują się następujące obszary w relacji do minionego roku w firmie
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Siemens Financial Services, 2020.

Deklarowanemu poziomowi automatyzacji i nakładów na inwestycje w sprzęt towarzyszyło także zwiększenie częstotliwości odnowień parku maszyn – według badania, jedna trzecia firm odnawia urządzenia częściej niż w 2019 roku.

Park maszyn w zgodzie z innowacjami

Inwestycje w sprzęt powinny być poprzedzone dokładną weryfikacją oferty rynkowej, która pozwoli wybrać najlepsze maszyny zgodne z najnowszymi osiągnięciami inżynierów. Aktualnie, w sektorze obróbki metali coraz popularniejsze są maszyny hybrydowe. Łączą one wiele funkcji np. wiertarki i frezarki czy cięcia plazmowego i wodnego. Drugą grupą są urządzenia kompaktowe, które z kolei są łatwe do rozbudowy o nowe funkcje w przyszłości. Warto wspomnieć również o rozwoju układów sterowania ze zwiększoną mocą obliczeniową. Pomagają one poszerzyć zdolność kontroli różnych podsystemów – mówi Anita Grygorowicz, Szef Zespołu Vendorskiego w Siemens Financial Services.

Obecnie w wyposażeniu parków maszynowych polskich MŚP dominują maszyny do obróbki metalu (74 proc. badanych zakładów) i maszyny do obróbki blachy (71 proc.).

Konkurencyjność może być jeszcze lepsza

Dzięki inwestycjom w sprzęt 44 proc. firm z branży obróbki metali ocenia swoje przygotowanie do konkurowania z zagranicznymi podmiotami na podobnym poziomie – co jest najlepszym wynikiem na tle ujętych w badaniu sektorów (spożywczym, poligraficznym i tworzyw sztucznych). 4 proc. przedsiębiorstw uważa, że jakość ich parku maszynowego daje im lepszą pozycję rynkową. Odsetek firm, które wskazały na mniejszą konkurencyjność wyniósł 23 proc.

Jak wynika z naszego badania, blisko co druga firma z branży obróbki metali czuje się dobrze przygotowana pod względem sprzętowym do konkurowania z zagranicznymi podmiotami. To wyraźny dowód na to, że spora część sektora ma solidne fundamenty, aby wzmacniać swoją pozycję na międzynarodowych rynkach. Jest to także jasny sygnał dla pozostałych przedsiębiorstw, które odkładają inwestycje „na później”. Jeśli nie zrobią tego w najbliższym czasie, mogą zostać w tyle, a powstała różnica może być trudna do nadrobienia w przyszłości – dodaje Tomasz Kukulski z Siemens Financial Services.

Przygotowanie do konkurowania w stosunku do firm zagranicznych
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Siemens Financial Services, 2020.

Nowe maszyny przede wszystkim ze środków własnych i leasingu

Do finansowania inwestycji w maszyny i urządzenia, najwięcej przedsiębiorstw z branży obróbki metali wykorzystuje środki własne (79,3 proc.). Z kolei drugą najpopularniejszą formą jest leasing, z którego korzysta blisko 46 proc. przedsiębiorców – wynika z badania Siemens Financial Services. Jedna piąta firm finansuje maszyny z wykorzystaniem dotacji, a 16,3 proc. kredytów.

Wykorzystywane źródła finansowania parku maszyn i urządzeń 2
Wykorzystywane do sfinansowania całości parku MiU lub jego części
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Siemens Financial Services, 2020.

W porównaniu do ubiegłego roku, branża obróbki metali odnotowała także największy wzrost finansowania zewnętrznego, spośród wszystkich badanych sektorów (15 proc.).

Według danych blisko co drugie przedsiębiorstwo z sektora obróbki metali finansuje zakup maszyn i urządzeń z wykorzystaniem leasingu. To najlepiej pokazuje zalety tego sposobu pozyskania kapitału dla polskich MŚP. Leasing, dzięki swojej elastyczności, indywidualnemu podejściu do przedsiębiorcy, a także szybkiemu i prostemu procesowi, będzie nadal chętnie wykorzystywany przez rodzime firmy do finansowania najważniejszych inwestycji.

Nota metodologiczna:

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Keralla Research w marcu 2020 r. na podstawie wywiadów z 400 przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z branży poligraficznej, metalowej, tworzyw sztucznych i food and beverage z całej Polski oraz posiadających własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CATI).