45% wzrost wyników biznesowych dzięki zaawansowanym procesom zarządzania interfejsami API

Ogólnoświatowe badanie wskazuje, że około 45 procent organizacji poprawia jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania interfejsami API. Satysfakcja klienta poprawia się o dodatkowe 33 procent.

0

Organizacje w regionie EMEA, które korzystają z zaawansowanych procesów zarządzania interfejsami API, uzyskują 45% wzrost wyników biznesowych

Organizacje w regionie EMEA korzystające z zaawansowanych procesów zarządzania API osiągają wyniki biznesowe do 45 procent lepsze od tych, które wdrażają podstawowe zarządzanie tymi interfejsami. Jest to główny wniosek wynikający z nowego globalnego badania, APIs: Building a Connected Business in the App Economy, przeprowadzonego na zlecenie CA Technologies na grupie 1.770 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla, w tym 695 z regionu EMEA. 45 procent więcej organizacji potwierdziło poprawę jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania API, a poziom zadowolenia klientów wzrósł o dodatkowe 33 procent, przy jednoczesnym spadku kosztów IT o 31 proc. Ta grupa respondentów ponad dwukrotnie częściej wskazywała na wyższą konkurencyjność (82 procent w porównaniu z 36 procentami).

„Interfejsy API stanowią podstawę sprawności biznesowej, umożliwiając firmom szybką i ciągłą poprawę jakości obsługi klienta” – powiedział Ian Clark, starszy dyrektor ds. zarzadzania API w obszarze EMEA, CA Technologies. „Te badania stanowią ważny przykład wykorzystania API, a co ważniejsze, wyrafinowanego podejścia do ich zarządzania. Przyjmując zaawansowane, oparte na pełnym cyklu życiowym podejście do zarządzania interfejsu API, organizacje doświadczają znacznej poprawy obsługi i satysfakcji klienta oraz konkurencyjności”.

Interfejsy programowania aplikacji (API) są centralnym układem nerwowym rynku aplikacji. Umożliwiają one komunikację pomiędzy częściami oprogramowania, zapewniając gotowy i uniwersalny dostęp do dowolnej funkcjonalności, której potrzebuje organizacja. Rosnące wykorzystanie API wymaga sformalizowanego podejścia do zarządzania tymi interfejsami API. Podejście to obejmuje tworzenie, zabezpieczanie, zarządzanie i optymalizację interfejsów API w całym cyklu życia produktu i skali przedsiębiorstwa.

Mając to na uwadze, model dojrzałości zarządzania API sprawdza zakres wdrożenia przez organizacje narzędzi i technologii, systemów i procesów niezbędnych do pełnego zarządzania cyklem życia interfejsów API. Około 42 procent organizacji z regionu EMEA można uznać za zaawansowane w zarządzaniu interfejsami API, na czele z Włochami (55 procentami) i Francją (53 proc.).

Czytaj również:  Protekcjonizm – przeładowanie broni w wojnach handlowych

Badanie wykazuje również na znaczące korzyści płynące z przyjęcia dojrzałego zarządzania interfejsami API dla organizacji z regionu EMEA:

  • 93 procent zaawansowanych użytkowników w zarządzaniu API doświadcza poprawy jakości obsługi klienta, w porównaniu do 64 procent podstawowych użytkowników;
  • 86 procent zaawansowanych użytkowników wskazuje na lepsze wykorzystanie innowacji stworzonych przez innych programistów w porównaniu z 68 procent podstawowych użytkowników;
  • Zaawansowani użytkownicy uzyskują 40-procentowy wzrost satysfakcji klienta w porównaniu do 30 procent podstawowych użytkowników;
  • Zaawansowani użytkownicy uzyskują 38-procentową redukcję kosztów związanych z IT w porównaniu do 29 procent podstawowych użytkowników.

Komunikatory zakupowe