Nastroje konsumenckie w krajach Unii Europejskiej [Raport]

0

W pierwszym kwartale 2017 roku w Europie nastroje konsumenckie utrzymały się na wysokim poziomie. Już pod koniec grudnia 2016 roku nastroje konsumentów w 28 krajach Unii osiągnęły swój najwyższy poziom od stycznia 2008 roku. O kolejne dwa punkty poziom ten wzrósł w styczniu 2017 roku, do 19,9 punktu, a w marcu utrzymał się na poziomie 18,9 punktu.

W odniesieniu do pojedynczych składowych indeksu, czyli oczekiwań gospodarczych, oczekiwań dochodowych oraz skłonności do zakupów, po raz kolejny zauważyć można znaczne różnice na poziomie poszczególnych krajów krajów. Wynika to ze zmian sytuacji gospodarczej oraz specyficznej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dominującymi tematami w Europie był Brexit, wzrost popularności partii nacjonalistycznych, nowy rząd w USA oraz wojna w Syrii. Informacje te nie wpłynęły jednak w sposób równomierny na pojedyncze indeksy krajów biorących udział w badaniu.

Polska: konsumenci spodziewają się dalszego zwiększenia dochodów

Choć wskaźnik nastrojów konsumenckich osłabł w pierwszym kwartale 2017 roku, oczekiwania gospodarcze polskich konsumentów utrzymują wysoki poziom dzięki stałemu rozwojowi gospodarki. Obecnie wskaźnik osiągnął 21.7 punktu i jest to poziom porównywany z poziomem wskaźnika sprzed 12 miesięcy (22,9 punktu w marcu 2016 r.).

Polscy konsumenci spodziewają się stałej poprawy dochodów. W porównaniu do pozostałych krajów UE, wyjątkowo wysokie wartości zanotowano w pierwszych trzech miesiącach roku. W styczniu wskaźnik osiągnął najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 15 lat, dochodząc do 47,8 punktu. Do marca nastąpiła jego korekta, do 31 punktów, co w przybliżeniu odpowiada poziomowi z ubiegłego roku.

Mocno wzrosła skłonność do zakupów w porównaniu z poprzednim rokiem. W marcu 2016 roku wskaźnik wyniósł 7,3 punktu, a dane na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniosły 18,8 punktu. Wskaźnik rósł dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, rekordowo niskich stóp procentowych oraz dobrej sytuacji na rynku pracy.

Czytaj również:  Coface: Bałkany Zachodnie w UE - do przejścia jeszcze długa droga

Niemcy: kolejna poprawa oczekiwań gospodarczych

Po lutowym spadku oczekiwania gospodarcze w Niemczech poprawiły się znacznie w pierwszym kwartale roku. Pod koniec marca wskaźnik osiągnął 18,1 punktu, jest to wzrost o niemal 18 punktów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po raz kolejny niepewność, jaką u wielu konsumentów wywołuje polityka nowego prezydenta USA, ustępuje większemu optymizmowi gospodarczemu.

W odróżnieniu od oczekiwań gospodarczych, w ciągu pierwszego kwartału oczekiwania dochodowe spadły pod koniec marca do poziomu 43,4 punktu. Wskaźnik ten odzwierciedla wrażliwość opinii społecznej w Niemczech na zmiany niektórych impulsów cenowych, mających źródło np. w cenach paliw, które osłabiają ogólną siłę nabywczą konsumentów. W ogólnym ujęciu oczekiwania dochodowe pozostają jednak na wysokim poziomie.

Skłonność do zakupów niemieckich konsumentów, po lutowym spadku, ponownie wzrosła. Po koniec pierwszego kwartału wskaźnik wyniósł 55,5 punktu, o 5,5 punktu więcej w porównaniu do poziomu sprzed 12 miesięcy.

Francja: spadek wszystkich wskaźników