5 kluczowych kompetencji nowoczesnego Dyrektora Finansowego – Dyrektor finansowy 4.0

CFO 4.0 Siemens Finance

Siemens Finance, firma dostarczająca rozwiązania z zakresu finansowania krótko- i długoterminowego, opublikowała raport „Dyrektor finansowy 4.0”. Powstał on na podstawie rozmów z producentami i ekspertami w dziedzinie zarządzania w 11 krajach – w tym w Polsce. Wskazuje on na kluczowe kompetencje współczesnych dyrektorów finansowych w branży produkcyjnej, które są niezbędne do wprowadzenia firmy w erę Przemysłu 4.0.

Wielu polskich producentów rozpoczyna proces cyfryzacji swoich firm. Jeżeli tego nie zrobią, najprawdopodobniej stracą udziały w rynku na rzecz konkurentów, którzy podjęli inicjatywę przejścia na platformy technologiczne w ramach modelu Przemysłu 4.0. Jednakże istnieją pewne zasadnicze wyzwania, jeśli chodzi o dostępność pod względem kosztów i komercyjne zrównoważenie efektów transformacji cyfrowej. Kluczową osobą, która pomaga je przezwyciężyć wszelkie trudności jest Dyrektor finansowy.

Dyrektor finansowy 4.0 – Niezbędne kompetencje

W swoim nowym badaniu Siemens Finance opisuje sylwetkę „Dyrektora finansowego 4.0”. Respondenci w badaniu SFS zidentyfikowali pięć kluczowych kompetencji potrzebnych Dyrektorowi finansowemu 4.0, by możliwe było pomyślne przeprowadzenie cyfrowej transformacji w branży produkcyjnej.

Dyrektor finansowy 4.0 posiada, zgodnie z wynikami, dogłębną, kompleksową wiedzę na temat przewagi konkurencyjnej zyskiwanej dzięki cyfrowej transformacji oraz kompetencje wymagane do identyfikowania, oceny i wdrażania nowych modeli biznesowych dostosowanych do Przemysłu 4.0. Jest on również siłą napędową i wsparciem procesu transformacji.

Dlaczego kompetencje dyrektora finansowego w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0 są tak istotne? Z badań SFS wynika, że dzięki cyfryzacji produkcji można uzyskać znaczącą premię produktywności – czyli wytwarzać taką samą ilość towarów przy takich samych lub zmniejszonych kosztach.

Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji

Odpowiednie wykorzystanie kluczowych kompetencji i zdolności pozwala każdemu Dyrektorowi finansowemu 4.0 uzyskać namacalne, konkurencyjne i komercyjne zyski dla firmy.

Wcześniejsze badania[i] przeprowadzane przez SFS podkreślały wymierną poprawę wydajności produkcyjnej – znaną pod pojęciem Premii produktywności generowanej w procesie cyfryzacji – jako podstawowy, niezwykle istotny, dobrze udokumentowany argument za przeprowadzeniem cyfrowej transformacji. Kluczowe kompetencje Dyrektora finansowego 4.0 mają zasadnicze znaczenie dla realizacji tych zysków. Premia produktywności wynosi najczęściej między 6,3 proc. a 9,8 proc. rocznych obrotów firmy.

Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji rozpatrywana w kontekście wybranych branż produkcyjnych w Polsce równa jest wynikom w zakresie efektywności uzyskiwanym w skali roku, podanym w poniższej tabeli.

Polski sektor produkcyjny Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji
(mld dolarów)
Przemysł spożywczy 3,0 – 4,7
Przemysł chemiczny 2,7 – 4,2
Przemysł drukarski, opakowaniowy i papierniczy 0,5 – 0,8
Przemysł farmaceutyczny 0,1 – 0,3
Przemysł motoryzacyjny (samochody osobowe) 0,5 – 0,8
Produkcja tworzyw sztucznych 0,7 – 1,1
Przemysł maszynowy 1,4 – 2,1

Źródło: Raport Siemens Finance „Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji”

Raport powstał na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych w październiku 2017 r. i lutym 2018 r. z ponad 60 producentami i ekspertami w dziedzinie zarządzania z 11 krajów, w tym Polski.

Pełna wersja raportu(w języku angielskim) do pobrania: www.siemens.com/cfo-4-0.

[i] SFS, Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji, kwiecień 2017 r.