55% rynku budowlanego w rękach pięciu czołowych województw

0

Polski rynek budowlany coraz bardziej koncentruje się w pięciu głównych regionach kraju, w których wytwarzane jest aż 55% produkcji budowlanej. Samo woj. mazowieckie odpowiada za ponad 18% wartości rynku, a za kolejne 37% odpowiadają woj. śląskie, wielkopolskie, małopolskie oraz dolnośląskie. Analiza przygotowanej przez analityków PMR bazy ponad 1 000 planowanych inwestycji pokazuje, że w najbliższych latach nie nastąpi zmiana tego trendu, a wręcz może on przybrać na sile.

Według blisko 300-stronicowego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce 2014 – Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2014-2016”, najbliższe lata w branży budowlanej ponownie będą zdominowane przez inwestycje infrastrukturalne, w których Polska ma nadal spore zaległości. W przypadku wszystkich województw poprawa stanu dróg i szlaków kolejowych znajduje się w czołówce listy projektów inwestycyjnych.

Większość nadchodzących inwestycji drogowych będzie skoncentrowana pod kątem lepszego skomunikowania największych miast − Warszawy (S2, S7 i S8), Krakowa (S7), Wrocławia (S5 oraz dojazdowa do trasy S3), Gdańska (S7 oraz ewentualnie S6), Poznania (S5) oraz Lublina (S17). Plan zakłada spięcie przede wszystkim głównych metropolii, pomijając trasy regionalne.

Tradycyjnie najbardziej przebudowywanym regionem pod względem nowych inwestycji będzie Mazowsze, któremu tempo nadawać będą inwestycje skoncentrowane wokół Warszawy. Do dużych przedsięwzięć należeć będą: kontynuacja prac w zakresie budowy obwodnicy miejskiej, tras wylotowych ze Stolicy, kontynuacja budowy II linii metra, a także modernizacja linii kolejowej Rail Baltica łączącej stolicę i Białystok − tylko jej I etap z Warszawy do Sadownego wyceniono na 1,2 mld zł. Znaczne środki finansowe zasilą także kolejowe połączenia stolicy z Radomiem i Łodzią – łącznie ponad 3 mld zł.

Pozostałe regiony nie będą miały aż tak rozbudowanych nakładów na infrastrukturę transportową acz nie zostaną one pozostawione bez spektakularnych realizacji. Przykładem jest Łódź gdzie obecnie trwają prace nad tunelem i dworcem Łódź Fabryczna oraz przygotowywane są dalsze plany rozbudowy.

Czytaj również:  Dzień indeksów PMI. Stabilizacja cen ropy

Natomiast w południowej części kraju doskonale radzą sobie trzy ośrodki miejskie – Wrocław, Katowice i Kraków, a coraz częściej do grupy tej dopisywany jest także rozwijający się przyczółek na wschodzie − tj. Rzeszów, głownie dzięki planowanemu na 2014 ukończeniu budowy autostrady A4.

Z kolei północna część kraju skupi sporą część swoich wysiłków na infrastrukturze portowej, bowiem budownictwo hydrotechniczne w kolejnej perspektywie unijnej uzyska znacznie większe dofinansowanie. Największą inwestycją jest terminal LNG w Świnoujściu, który mimo że jeszcze w fazie realizacyjnej, będzie najprawdopodobniej dalej rozbudowywany. W Gdańsku z kolei kluczową inwestycją będzie budowa morskiego terminala kontenerowego DCT 2 − plany zakładają, że zanurzenie przy długim na ponad 600 m nabrzeżu będzie wynosiło 16,5 metra a docelowy koszt inwestycji sięgnie 1 mld zł. Poprawiane mają być także nabrzeża portowe w poszczególnych ośrodkach morskich.