6 miliardów złotych do zainwestowania w ramach funduszy venture capital