670 mln zł pożyczek na rozwój miast w trzech województwach

0

CEO Magazyn Polska

Już ponad 80 projektów uzyskało za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę z europejskiego programu JESSICA. Inwestycje uzyskały wsparcie w wysokości 670 mln zł, ale łączna ich wartość jest znacznie większa. Program kładzie nacisk na funkcje społeczne inwestycji, dzięki czemu korzystają z nich wszyscy mieszkańcy miast. Jednym z projektów jest odbudowa warszawskiej Hali Koszyki.

Tylko pięć województw w Polsce zdecydowało się na wdrożenie takich inicjatyw, czyli wykorzystanie zwrotnych instrumentów finansowych do wspierania projektów miejskich. Trzy z nich to są partnerzy Banku Gospodarstwa Krajowego. Udało się sfinansować 82 fantastyczne projekty. Łączna wysokość wsparcia finansowego, jakie zostało udzielone w ramach programu JESSICA, opiewa na kwotę 670 mln zł, ale przy okazji własne środki wyłożyły też podmioty prywatne – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie w programie JESSICA we współpracy z BGK uczestniczą województwa wielkopolskie, mazowieckie oraz częściowo województwo pomorskie. Z innymi bankami współpracują województwa zachodniopomorskie i śląskie.

JESSICA to inicjatywa umożliwiająca uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach na inwestycje na terenach miejskich. Mogą się o nią ubiegać zarówno jednostki publiczne, jak i prywatni inwestorzy. Ważnym kryterium jest funkcja społeczna realizowanych inwestycji. Mogą one dotyczyć m.in. rewitalizacji obszarów miejskich, tworzenia placówek kulturalnych lub innych form poprawy przestrzeni miejskiej. Łącznie środki na realizację programu w Polsce to 256 mln euro (ponad 1 mld zł).

Inwestorzy stopniowo przekonywali się do finansowania zwrotnego w formie pożyczek JESSICA. Potrzebowali z pewnością przykładów, które zachęcałyby ich do tego, żeby nawiązywać współpracę z bankiem i aplikować o pożyczkę. Niewątpliwie Wielkopolska miała utrudnione zadanie, ponieważ był to pierwszy region – podkreśla Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich w BGK.

Dodaje, że łatwiej było w Pomorskiem i Mazowieckiem, gdzie inwestorzy czekali na uruchomienie programu z gotowymi projektami. W Wielkopolsce dominują inwestycje samorządowe, co według Gajewskiej wiąże się z charakterem realizowanych tam projektów – dotyczą one rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych, a także modernizacji szkół i obiektów kultury. Z kolei na Mazowszu spółki komunalne za pomocą środków z programu JESSICA realizują inwestycje z zakresu efektywności energetycznej.

Czytaj również:  Tani kredyt w Chinach. Rosjanie zamieniają dolara na złoto

Mówimy tutaj o bardzo różnych projektach w bardzo różnej skali. Ciekawym projektem jest na przykład akademik w Poznaniu, ale są też na przykład przestrzenie handlowo-usługowe. Te projekty rewitalizacyjne są z oczywistych powodów widoczne publicznie i powszechnie mogą być ocenione. Mniej być może widoczne, ale nie mniej ważne, są na przykład projekty termomodernizacyjne – wylicza Kacprzyk.

Innym dużym projektem realizowanym w ramach inicjatywy jest odbudowa warszawskiej Hali Koszyki. Projekt ma wartość ponad 300 mln zł, z czego 25 mln zł to pożyczka ze środków JESSICA. Realizuje go firma Griffin Real Estate.