7 na 10 firm zadba o wellbeing pracowników i utrzyma talenty w organizacji – to priorytety firm na 2024 r.

kadry praca pracownik

Z nieopublikowanego jeszcze raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” wynika, że dla 72% polskich pracodawców podczas planowania strategii HR na 2024 rok priorytetem jest wellbeing pracowników, a dla 69% z nich utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie. 68% firm znad Wisły postawi w najbliższych 12 miesiącach na rekrutacje na stanowiska specjalistyczne. Jakie jeszcze są priorytety dla organizacji w nadchodzących miesiącach? Na co stawiały polskie firmy planując strategie HR?

Dla 72% polskich pracodawców wellbeing pracowników jest najważniejszym priorytetem podczas planowania strategii na rok 2024. Niemal tyle samo z nich (69%) położy nacisk na utrzymanie talentów w organizacji, nawet jeśli ich role nie są aktualnie niezbędne w firmie, a także wzmocni rekrutacje na stanowiska specjalistyczne (68%). Ważne dla organizacji zlokalizowanych nad Wisłą jest również zatrzymanie w strukturach emerytowanych pracowników a także ich ponowne zatrudnienie (65%) oraz ustanowienie nowych zasad pracy, wymagających częściowego działania z biura – to dane z nieopublikowanego jeszcze raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”. Badanie zostało zrealizowane w październiku 2023 roku, zatem dostarcza najnowszych danych na temat sytuacji na polskim rynku pracy, potrzeb rekrutacyjnych pracodawców oraz ich priorytetów.

Jak mówi Marta Szymańska, ekspertka rynku pracy i manager zatrudnienia stałego w Manpower, aktualnie polskie organizacje zdają sobie sprawę z kluczowego znaczenia dobrego samopoczucia w długofalowym planowaniu strategii rozwoju, dlatego kładą nacisk na wellbeing talentów. – Pracownicy czerpiący satysfakcję z pełnienia swoich obowiązków, tacy, którzy czują że ich praca ma znaczenie i sens, wykazują wyższy poziom zaangażowania, większą kreatywność. Wszystko to przy właściwym modelu zarządzania przekłada się z kolei na zwiększoną wydajność, innowacyjność oraz ogólny sukces organizacji. Tworzenie zrównoważonego, przyjaznego środowiska pracy nie tylko wpływa na mniejszą rotację, ale także stanowi kluczowy czynnik w procesie pozyskiwania nowych talentów. Optymalizacja dobrostanu pracowników staje się więc integralną częścią strategicznego planowania przedsiębiorstw w dążeniu do trwałego sukcesu – dodaje. Ekspertka podkreśla też, że emerytowani pracownicy to ogromne źródło bogactwa doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a zatrudnienie osób w wieku emerytalnym przyczynia się do wprowadzenia różnorodnych perspektyw, skutecznie wspomaga rozwiązywanie biznesowych problemów. – Co istotne, większość osób z tej grupy wiekowej charakteryzuje się wyjątkową lojalnością oraz wysoką etyką biznesową. W przeszłości ta grupa zawodowa była mniej chętnie zatrudniana m.in. ze względu na krzywdzące stereotypy dotyczące wydajności czy adaptacji do nowych technologii. Jednak aktualnie firmy doceniają wartość, jaką te doświadczone osoby mogą wnieść do organizacji, dostrzegając potencjał ich długotrwałej ścieżki kariery – podkreśla Szymańska.

Z badania ManpowerGroup wynika także, że chcąc przeciwdziałać niedoborowi talentów, pracodawcy w dużej mierze planują zwiększenie elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy (45%), a także zwiększenie wynagrodzenia (39%). Pracodawcy w Polsce chcieliby również otworzyć się na bardziej elastyczne formy względem czasu pracy, jak zatrudnienie na niepełny etat oraz dobór godzin pracy (30%).

– Obserwowany obecnie trend częściowego powrotu do biur stanowi istotny element procesu rekrutacji, zyskując coraz większe uznanie wśród pracodawców. Wydaje się, że korzyści płynące z modelu hybrydowego są zdecydowanie bardziej wszechstronne, niż te wynikające z pracy całkowicie zdalnej lub tylko z biura. Pracodawcy podkreślają, że działanie z siedziby firmy pozytywnie wpływa także na budowanie więzi między członkami zespołu. Bezpośredni kontakt ze współpracownikami sprzyja atmosferze, ułatwia dynamiczną wymianę wiedzy, co stanowi kluczowy element dla osiągnięcia sukcesów zespołowych. Ponadto, powrót do biura postrzegany jest jako efektywny środek wspierający kreatywność i innowacyjność, to natomiast wpływa na rozwój organizacji. Warto zaznaczyć, że oferowanie elastycznego modelu pracy hybrydowej zdecydowanie wpływa na atrakcyjność oferty, a organizacja zyskuje w oczach potencjalnych kandydatów. To także sposób na dostosowanie do zróżnicowanych preferencji i potrzeb pracowników, stwarzając tym samym bardziej satysfakcjonujące środowisko pracy – podsumowuje ekspertka Manpower.