70% pracowników branży IT zauważa u siebie wypalenie zawodowe, co dziesiąty cierpi na depresję

programista

Epizodyczne lub długotrwałe poczucie wypalenia zawodowego dotyka łącznie ponad 2/3 osób pracujących w polskiej branży IT. Co czwarty w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie tylko 21,4% badanych uważa, że ich firma udziela im wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego – wynika z raportu opublikowanego przez platformę TwojPsycholog.pl we współpracy z Just Join IT – największym polskim portalem pracy dla sektora tech. Wypalenie_zawodowe_w_IT_wybrane_dane_1l

Wypalenie zawodowe to zjawisko, o którym w ostatnich latach mówi się coraz częściej. W roku 2019 WHO wpisało je do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), a od 1 stycznia 2022 roku jest uznawane za chorobę także w Polsce.

Istotę i skalę wypalenia zawodowego wśród pracowników polskiego sektora technologicznego przedstawia raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”, stworzony przez platformę TwojPsycholog.pl i portal Just Join IT. W badaniu przeprowadzonym w lipcu i sierpniu br. wzięło udział ponad 1700 osób. 02_Raport_Wypalenie_zawodowe_w_IT_wybrane_dane_2l

Kluczowe wyniki

  • Prawie 1/3 badanych ocenia swój stan psychiczny słabo, a kolejna 1/3 jako pogorszony,
  • 25,5% w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy,
  • 70,6% zauważa u siebie wypalenie zawodowe, tyle samo w ostatnim czasie zastanawiało się nad zmianą pracy,
  • 10,6% zmaga się z depresją i zostało to zdiagnozowane,
  • 82,1% deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego nie jest poruszana w ich firmie,
  • 55,9% odpowiedziało, że firmy, w których pracują, nie zapewniają im wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, a 22,5% nie wie nic o takim wsparciu,
  • 79,2% wymienia Internet jako podstawowe źródło wiedzy o zagadnieniu.

Temat wypalenia zawodowego jest dla nas bardzo ważną kwestią i jednym z kluczowych obszarów, w których działamy. Jak pokazuje badanie ten problem w różnym stopniu oraz z różną częstotliwością dotyka większości pracowników branży IT. Mimo rosnącej świadomości to zagadnienie jest nadal przez wiele osób traktowane jak temat tabu: 82% badanych wskazuje, że problem ten nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy. Naszym celem jest również budowanie świadomości pracodawców na temat wypalenia zawodowego. Uważamy, że zdrowie psychiczne pracowników powinno stanowić jeden z priorytetów w firmach, nie tylko w obecnym czasie powiedziała Kaja Toczyska, CEO TwojPsycholog.pl.

Skupiamy największą społeczność IT w Polsce i angażujemy ją do różnych aktywności, w tym wzajemnej edukacji oraz dyskusji. Jesteśmy bardzo blisko tematów, które realnie interesują programistów i widzimy, że wypalenie zawodowe jest jednym z nich. Stwierdziliśmy, że musimy zbadać szerzej tę sferę i zaangażować się w poszerzanie wiedzy o zjawisku. Wyniki przeprowadzonego badania są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają uzupełnić obraz polskiej branży IT o bardzo istotne elementy: poziom kondycji psychicznej pracowników oraz stopień zaangażowania pracodawców. Liczymy, że dzięki temu raportowi zachęcimy branżę do otwartej dyskusji i podejmowania odpowiednich kroków w trosce o dobrostan jej pracowników powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.