96. rocznica utworzenia NIK

0
96. rocznica utworzenia NIK

7 lutego mija 96. rocznica powstania Najwyższej Izby Kontroli. Z tej okazji w Izbie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prezesów i pracowników, którzy szczególnie zasłużyli się w historii NIK.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wskazał w swoim wystąpieniu m.in. na Józefa Higersbergera – pierwszego Prezesa i budowniczego Najwyższej Izby Kontroli Państwa, generała Jakuba Krzemieńskiego, ostatniego Prezesa przed okupacją niemiecko-sowiecką, Waleriana Pańkę, człowieka Solidarności i pierwszego prezesa po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności w 1989 roku oraz Lecha Kaczyńskiego – twórcę zrębów prawnych współczesnej NIK, Prezydenta RP, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Wspomniany został również zmarły tragicznie pod Smoleńskiem Władysław Stasiak. Niedługo w Izbie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody jego imienia. Odbierze ją osoba, która ponad podziałami politycznymi zmienia rzeczywistość na bardziej przyjazną dla obywateli.

Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele rodzin śp. prezesów i pracowników NIK wraz z kierownictwem Izby obejrzeli krótki film o historii tej instytucji i wysłuchali wspomnień dotyczących Józefa Higersbergera, Waldemara Pańki oraz Lecha Kaczyńskiego.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty w miejscach  upamiętniających zasłużonych prezesów.

Obecna podczas uroczystości poseł Beata Kempa – od 2012 roku pracująca w sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – podkreśliła, że pracownicy NIK zasługują na najwyższe uznanie za profesjonalizm i propaństwową postawę. – Z dużym szacunkiem odnoszę się do działań Izby zarówno w kraju, jak i kontaktach międzynarodowych. Jesteście też jedyną znaną mi instytucją, która tak pieczołowicie przechowuje pamięć o swoich byłych prezesach. To zasługuje na moje najwyższe uznanie.