AB SA zwiększył zysk netto w roku obrotowym 2013/14 o 37,5 proc. do 57,3 mln zł

Andrzej Przybyło, prezes spółki AB

AB SA, dystrybutor IT i elektroniki użytkowej, zwiększył zysk netto w zakończonym 30 czerwca roku obrotowym do 57,3 mln zł z 41,67 mln zł rok temu.

W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2013/2014 AB SA miał 57,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 41,67 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 85,31 wobec 64,16 mln zł w roku 2012/2013.

Przychody wzrosły w tym okresie do 5,76 mld zł z 5,43 mld zł przed rokiem.