BESI: Rekomendacja Kupuj dla Prime Car Management. Cena docelowa 62 zł

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

BESI  podtrzymało swoją rekomendację Kupuj dla Prime Car Management. Cena docelowa została podniesiona z 55 do 62 PLN, co daje 29 proc. potencjał wzrostowy.

– W związku z tym, że firma realizuje wyznaczone cele, BESI podniósł również swoje szacunki dotyczące zysku netto na bieżący rok – podkreślono w rekomendacji z 17 września. – Renegocjacja przez Prime Car Management umów z bankami przyczyniła się do spadku marż kredytów bankowych o 0,75 proc., co pozwoli wygenerować znaczące oszczędności jeżeli chodzi o koszty odsetek. Po drugie, w drugim kwartale 2014 roku, po rozmowach z audytorami, zakumulowane rezerwy z tytułu podatku VAT zostały rozwiązane, co pozwoliło zaksięgować zysk w wysokości 15,7 mln zł. W konsekwencji BESI prognozuje, że PCM wypłaci rekordową dywidendę, która w 2015 roku przełoży się na stopę dywidendy na poziomie 8,8 proc.

BESI podkreśla, że sukces w negocjacjach z bankami powinien mieć pozytywny wpływ na zysk netto w wysokości 3 mln zł (około 6 proc.) od przełomu 2015-2016. Z kolei rozwiązanie rezerwy z tytułu podatku VAT, choć ma charakter bezgotówkowy, zwiększy zysk netto o 15,7 mln zł, dając podstawę do wypłaty dywidendy. Analitycy prognozują stopę dywidendy na poziomie 8,8 proc. w 2015 roku (z czego 6,8 proc. będzie miało charakter stały) i 7,2 proc. w 2016 (bez uwzględnienia pozycji jednorazowych).