ABC Data podtrzymuje prognozę na 2014 rok

Komentarz do wyników finansowych MCI Management S.A. za 2014 rok

Strategia rozwoju ABC Data S.A., spółki portfelowej MCI Management, przynosi efekty. Przychody wiodącego dystrybutora sprzętu elektronicznego w Polsce wzrosły w pierwszym półroczu o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013, sięgając 2 560 mln zł. EBITDA zwiększyła się o prawie 19%, osiągając poziom 37,6 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł o 1% do poziomu 20,4 mln zł. Zysk netto jednostkowy, z którego Spółka wypłaca dywidendę, sięgnął natomiast 28,8 mln zł, co oznacza 68% wzrostu rok do roku.

Realizacja rocznej prognozy ABC Data przebiega zatem zgodnie z planem. Zakładała ona, że przychody Spółki w 2014 r. mają wynieść 5 762 mln zł, natomiast zysk EBITDA 92,1 mln zł. Wyniki finansowe po pierwszym półroczu wskazują na realizację rocznego planu w 44% dla przychodów, natomiast w przypadku zysku EBITDA w 42%.