ABS Investment S.A. kończy 2017 r. z ponad 4 mln zł zysku netto

0

 

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, zakończyła 2017 r. zyskiem netto w wysokości ponad 4,06 mln zł i znacząco przekroczyła swoją prognozę finansową w tym zakresie. Spółka koncentruje się na efektywnym zarządzaniu portfelem inwestycyjnym oraz analizuje możliwość połączenia z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A.

W samym tylko 4 kw. 2017 r. Emitent wypracował 2.755 tys. zł zysku netto i jak co roku to ostatni kwartał zadecydował o realizacji rocznej prognozy finansowej. Roczny wynik finansowy ABS Investment S.A. w 2017 r. był najlepszy w całej historii i wyższy o ponad 26% od zysku netto osiągniętego w 2016 r., kiedy to wyniósł on 3.215 tys. zł. Na koniec 2017 r. suma bilansowa Spółki przekroczyła 36 mln zł, co jest dla niej rekordowym poziomem. Z kolei wartość przychodów finansowych w minionym roku sięgnęła ponad 6.340 tys. zł, co nie pozostało bez wpływu na wysokość rocznego zysku netto. W ten sposób ABS Investment S.A. zrealizowała założone prognozy finansowe. Zysk brutto Emitenta na 1 akcję za 2017 r. wyniósł ok. 0,64 zł, czyli 128,06% dolnej granicy prognozy, a wartość aktywów na jedną akcję wyniosła ok. 4,46 zł, czyli 99,11% dolnej granicy. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki finansowe i zamierza podtrzymać ich wyraźny wzrost w kolejnym roku.

„Bardzo dobre wyniki w uzyskane w 2017 roku to efekt konsekwentnie realizowanej od lat strategii polegającej na budowaniu mocno zdywersyfikowanego portfela, w którym znajdują się głownie podmioty o dobrej sytuacji finansowej, ze znacznym udziałem firm wypłacających dywidendę. Strategia ta pozwoliła wypracować w ciągu ostatnich 3 lat 13 mln zł zysku brutto, co wydaje się być ewenementem wśród firm działających w tym samy segmencie rynku co ABS. Staram się bardzo mocno współpracować z większością spółek portfelowych w zakresie budowania strategii rozwoju, zarządzania finansami, oceny sytuacji rynkowej czy planowaniu fuzji lub przejęć. W mojej ocenie projektów inwestycyjnych bardzo dużą wagę mają kwalifikacje kadry zarządzającej oraz jej relacje z akcjonariuszami. Zawsze wyznaczam sobie najwyższe cele i wierzę w utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie wyników również w tym roku.” – podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Wyniki JR HOLDING S.A. po pierwszym półroczu 2018 r.