ABW rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT w obrocie biopaliwami. Szacowane straty wynoszą co najmniej 120 mln zł

ABW agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

13 października 2020 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnych dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT w obrocie biopaliwami oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu. Szacowane straty Skarbu Państwa wynoszą co najmniej 120 mln zł.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm, polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów. Grupa przestępcza podejmowała działania, by wykazywać „legalność” nabycia oleju rzepakowego przez ostatecznych odbiorców. Były nimi trzy zarejestrowane w Polsce spółki.

13 października 2020 r. w Bydgoszczy funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego ABW we Wrocławiu zatrzymali dwie kolejne osoby w tym śledztwie – Marcina Z. i Michała P. oraz przeszukali miejsca ich zamieszkania. Zatrzymani, działając w ramach kolejnej spółki zaangażowanej w przestępczy proceder, brali udział we wprowadzaniu oleju roślinnego na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółka, w której byli wspólnikami, była ogniwem w łańcuchu dostawców oleju do innych podmiotów pośredniczących w dostawach, a w części także bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw w zakresie podatku VAT. Wobec jednego z zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Drugi – na wniosek prokuratury – 15 października 2020 r. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Poznaniu czynności w powyższej sprawie skutkowały również wydaniem przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych o łącznej wysokości 527 tys. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 52 osobom.

kom/ mst/