ACCIONA zwiększyła udział w Mostostalu Warszawa do 62,1% po zakończeniu wezwania

Dzwon giełdowy GPW

W wezwaniu na akcje Mostostal Warszawa S.A. ACCIONA nabyła łącznie 2.407.655 akcji, co razem z akcjami posiadanymi przed ogłoszeniem wezwania stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Transakcja nabycia akcji po drugim, finalnym etapie wezwania została przeprowadzona na GPW 26 sierpnia. Transakcja po pierwszym etapie wezwania miała miejsce 8 sierpnia.

W opinii ACCIONA wynik wezwania to dla wzywającego kolejny krok w kierunku integracji Mostostalu Warszawa z Grupą ACCIONA, która jest niezbędna do zapewnienia stabilnej przyszłości tej Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji pozycja Wzywającego w akcjonariacie Mostostalu Warszawa umocniła się, co daje mu większą elastyczność w zakresie kontroli korporacyjnej, a tym samym zwiększa realny wpływ na strategiczne decyzje, które mogą wymagać podjęcia w kontekście zabezpieczenia stabilności finansowej Spółki.

Ostateczna cena w wezwaniu oferowana przez ACCIONA wynosiła 4,5 zł za jedną akcję Mostostalu Warszawa. Wezwanie było dla akcjonariuszy tej Spółki okazją do wyjścia z inwestycji w relatywnie niepłynną Spółkę, z premią na poziomie 47,1% w stosunku do ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania.