AFiB Vistula w gronie członków EFMD

afib_web

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została członkiem European Foundation for Management Development. Do globalnego stowarzyszenia szkół biznesu dołączyła jako 13. instytucja edukacyjna z Polski. EFMD jest uznanym organem akredytującym jakość w edukacji zarządzania, przyznającym certyfikaty m.in. EQUIS i EPAS.

European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli zrzesza ponad 850 instytucji oraz ponad 25 tysięcy ekspertów ze środowiska akademickiego, biznesu i administracji publicznej w 83 krajach na świecie. Wśród członków Fundacji są najlepsze uczelnie biznesowe w Europie i na świecie, takie jak: KU Leuven (Faculty of Economics and Business), Solvay Brussels School (Université Libre de Bruxelles), Copenhagen Business School, HEC Paris czy London Business School. EFMD stanowi forum do wymiany informacji i budowania sieci, debaty na temat innowacji, badań i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania. Przyznaje akredytacje EQUIS, EPAS i EDAF dla szkół biznesu, programów nauczania i programów biznesowych.

Młodzi ludzie z tzw. generacji „Z” żyją w świecie globalnym. Ich sukces zawodowy zależy zarówno od poziomu wykształcenia, jak i mobilności, zdolności do poruszania się w międzynarodowym środowisku oraz networkingu. Dlatego priorytetem AFiB jest rozwijanie współpracy z biznesem i udział w światowych sieciach zrzeszających szkoły wyższe. Jestem przekonany, że nasi studenci skorzystają z wymiany studenckiej, programów edukacyjnych i wymiany wiedzy oraz wielu innych możliwości, które płyną z członkostwa AFiB w EFMD – powiedział Mehmet Orhun Eskici, Prezydent Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

AFiB Vistula jest członkiem także innych międzynarodowych stowarzyszeń związanych z edukacją w dziedzinie zarządzania i biznesu. Uczelnia należy do globalnej sieci CEEMAN, przyznającej akredytacje IQA oraz organizacji WACE (World Council and Assembly on Cooperative Education), wspierającej programy, które łączą doświadczenie zawodowe z nauką. Jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia instytucji szkolnictwa wyższego IAU. Jako jedyna uczelnia w Polsce AFiB oferuje studia w ramach University of London International Programmes, umożliwiając studentom zdobycie prestiżowego dyplomu jednej z najlepszych uczelni na świecie na 8 kierunkach o profilu biznesowym i ekonomicznym.

Vistula uplasowała się w piątce najlepszych uczelni niepublicznych w rankingu „Perspektywy 2015” i jest drugą uczelnią w Polsce o najwyższym poziomie umiędzynarodowienia. Posiada certyfikat „Uczelnia Liderów 2015″, a ponadto otrzymała od Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nadzwyczajne wyróżnienie „Magna Academia”. Grupa Uczelni VISTULA, do której należy AFiB, została uznana przez redakcję Home & Market w 2013 r. za „Najlepszego partnera w biznesie” spośród szkół wyższych w Polsce.

Aktualnie AFiB Vistula prowadzi zimową rekrutację na studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Stosunki Międzynarodowe i Zarządzanie. Od semestru letniego uczelnia uruchomi również studia mobilne na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość i Zarządzanie. Kandydaci mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty wpisowego w przypadku złożenia aplikacji do końca stycznia 2016 r., a w przypadku studiów II stopnia – aż do 10 lutego. Co więcej, uczelnia oferuje 10-25% obniżki w semestralnej lub rocznej opłacie czesnego, uzależnionej od kierunku, stopnia I i II oraz terminu złożenia aplikacji. Rekrutacja na semestr letni obejmuje także studia podyplomowe na specjalnościach: HR Manager, Dyplomowany Broker Ubezpieczeniowy i Broker Reasekuracyjny, Wycena nieruchomości, Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce, Dyplomowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem oraz Negocjacje i mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych.

afib_web