Agnieszka Krzekotowska i Dorota Pacławska senior partnerami w Colliers

Monika Rajska-Wolinska Colliers
Monika Rajska-Wolińska, szefowa polskiego oddziału Colliers

Agnieszka Krzekotowska i Dorota Pacławska awansowały na stanowisko senior partnerów w Colliers, wiodącej firmie doradczej na rynku nieruchomości oraz zarządzania inwestycjami. Tym samym grono senior partnerów w firmie powiększyło się do 10 osób. Poza Agnieszką i Dorotą należą do niego: Monika Rajska-Wolińska, Paweł Skałba, Maciej Chmielewski, Sylwia Pędzińska, Piotr Mirowski, Jonathan Cohen, Marta Machus-Burek oraz Dorota Wysokinska-Kuzdra.

Agnieszka Krzekotowska na co dzień pełni funkcję dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami, a Dorota Pacławska dyrektora ds. finansowych na region Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers. Awanse wzmacniają pozycje rynkową Colliers – poszerzenie grona udziałowców o senior partnerów z nowymi kompetencjami przełoży się na jeszcze bardziej kompleksowe współtworzenie strategii dla całej grupy kapitałowej.

— Agnieszka i Dorota to wybitne ekspertki o imponującym doświadczeniu, wiedzy, ale co również niezwykle istotne w naszej branży – wyjątkowych umiejętnościach interpersonalnych, dzięki którym zbudowały zgrane i kompleksowe zespoły będące wsparciem dla naszych klientów. Ich zaangażowanie i profesjonalizm stanowią ogromną wartość dla firmy zarówno w Polsce, jak i w regionie. Wierzę, że nowe stanowiska będą dla nich szansą na ciekawe wyzwania i dalszy rozwój zawodowy, co przyczyni się również do rozwoju całej organizacji — mówi Monika Rajska-Wolińska, dyrektor generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Agnieszka Krzekotowska pracuje w Colliers od 2009 r., a od niespełna 4 kieruje ponad 90-osobowym zespołem doświadczonych profesjonalistów zarządzających prawie 60 obiektami o łącznej powierzchni ponad 1,65 mln mkw. Pod jej przewodnictwem wskaźnik zadowolenia klientów (NPS) z usług oferowanych przez dział Zarządzania Nieruchomościami osiągnął znakomity poziom 95%. Ponadto Agnieszka odpowiada za dalszy rozwój firmy w obszarze zarządzania nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nowych projektów oraz poszukiwanie technologii i rozwiązań poszerzających dotychczasową ofertę Colliers. Należy do prestiżowej organizacji Royal Institution for Chartered Surveyors (RICS) oraz wchodzi w skład jej panelu doradczego w Polsce.

Agnieszka Krzekotowska, senior partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami
Agnieszka Krzekotowska, senior partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami

— Szerokie spojrzenie na rynek nieruchomości komercyyjnych sprawia, że stale rozwijamy się na nowych polach i wchodzimy na nowe rynki, np. PRS. Skupiamy się również na proaktywnym poszukiwaniu i dostarczaniu technologii usprawniających prace budynku oraz rozwiązań odpowiadających na potrzeby najemców w zakresie ESG i wellbeingu. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu i wsparciu kolegów z międzynarodowego zarządu Property Management, z którymi opracowujemy strategię dla całego regionu, w ostatnich 4 latach udało nam się podwoić wielkość portfolio i zwiększyć zespół Działu Zarządzania Nieruchomościami. Cieszę się, że jako senior partner będę miała możliwość uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy — mówi Agnieszka Krzekotowska, senior partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami.

Dorota Pacławska dołączyła do Colliers 12 lat temu. Obecnie odpowiada m.in. za zarządzanie finansami grupy kapitałowej w Polsce i współtworzenie jej strategii rozwoju. Nadzoruje również pracę działu prawnego i compliance. Jako business partner uczestniczy w procesie podejmowania decyzji strategicznych w regionie, współpracując z Moniką Rajską-Wolińską oraz kadrą zarządzającą w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Bułgarii i Rumunii. Dorota posiada również uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem prestiżowej organizacji ACCA.

Dorota Pacławska, senior partner, dyrektor ds. finansowych na region Europy Środkowo-Wschodniej
Dorota Pacławska, senior partner, dyrektor ds. finansowych na region Europy Środkowo-Wschodniej

— Czuję się zaszczycona awansem na senior partnera w firmie, która ukształtowała mnie jako eksperta, a także kształtuje rynek nieruchomości w Polsce i regionie CEE. To ogromne wyróżnienie być zaproszonym do grona osób, które mają wpływ na ścieżkę rozwoju organizacji — mówi Dorota Pacławska, senior partner, dyrektor ds. finansowych na region Europy Środkowo-Wschodniej.