Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – nowa wiceprezes BIG InfoMonitor

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – wiceprezes BIG InfoMonitor
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz - wiceprezes BIG InfoMonitor
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – wiceprezes BIG InfoMonitor
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – wiceprezes BIG InfoMonitor

Rada Nadzorcza Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A., podjęła uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki obecnej kadencji z dwóch do trzech osób i z dniem 1 lipca 2019 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu powołała Agnieszkę Szopę – Maziukiewicz. Nowa Wiceprezes BIG InfoMonitor będzie odpowiadała za zarządzanie procesami związanymi z jakością danych i informacją gospodarczą w bazie BIG, automatyzacją raportów cyklicznych oraz za nadzór nad pionem projektów informatycznych. Jej silne kompetencje IT w zarządzaniu Grupą BIK będą stanowić istotne wzmocnienie zarządu spółki BIG InfoMonitor.

Agnieszka Szopa – Maziukiewicz, która z dniem 1 lipca 2019 r. wzmocni skład zarządu BIG InfoMonitor, jest obok wiceprezes Aleksandry Hybsz, drugą kobietą w trzyosobowym zarządzie Spółki. Prezesem zarządu BIG InfoMonitor jest Sławomir Grzelczak.

Agnieszka Szopa – Maziukiewicz jest doświadczonym menadżerem, posiada szerokie kompetencje w obszarach: IT, cyberbezpieczeństwa i zarządzania projektami. Od 2013 r. jest związana z Grupą BIK jako Dyrektor Zarządzający Obszarem IT. W latach 2011–2013 pełniła rolę dyrektora Departamentu IT w Kredyt Banku. Wcześniej była zastępcą dyrektora IT, odpowiedzialną za rozwój i projekty w Deutsche Bank PBC. W latach 2001–2010 sprawowała szereg funkcji menedżerskich w Raiffeisen Bank Polska, odpowiadała m.in. za obszar zarządzania projektami, rozwój systemów transakcyjnych oraz utrzymanie aplikacji bankowych.

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, w 2018 r. została uhonorowana Diamentem CIO sektorowej innowacji, plasując się w gronie ósemki najlepszych szefów IT w Polsce.