Ailleron znacząco zwiększa przychody za 3 kwartał 2021

ailleron

Ailleron osiągnął w trzech kwartałach 2021 roku 145,402 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 8,065 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 42% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły one prawie 102,136 mln zł. Po III zakończonych kwartałach 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 21,446 mln zł, tj. o ponad 51% wyższym do roku poprzedniego, kiedy to wyniosła ona 14,173 mln zł. Zysk netto z kolei urósł o ponad 120% z 3,629 mln zł osiągniętych po III kwartałach 2020 roku do 8,065 mln zł w analogicznym okresie 2021.

– „Trzeci kwartał 2021 roku zamykamy ze znacznym zyskiem dla naszej spółki. Jest to podtrzymanie dobrego trendu, który z zadowoleniem obserwujemy od początki 2020 roku. W trzech kwartałach 2021 roku wypracowaliśmy solidny wynik z działalności operacyjnej – 15,114 mln zł, w stosunku do 8,177 mln rok wcześniej. Jest to wzrost o ponad 85%. Poprawiliśmy nasze wyniki finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Wzrosły wyniki zarówno Enterprise Services, na który składa się Telco i Technology Services, jak i FinTech oraz HotelTech. Nadal największym segmentem naszej działalności jest Enterprise Services, który narastająco na koniec ostatniego kwartału 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 103,527 mln zł, co oznacza wzrost o 56% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ponad 66 mln zł. Jest to konsekwentna realizacja strategii przyjętej wspólnie z Enterprise Investors, która ma na celu zwielokrotnienie wartości tego obszaru biznesu.” – mówi Tomasz Król – CFO, Członek Zarządu Ailleron S.A.

W segmencie działalności – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie trzech kwartałów 2021 roku był na wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 37,104 mln zł w stosunku do 31,579 mln zł w roku poprzednim, jest to wzrost na poziomie 17%. W tym segmencie kluczowym produktem jest LiveBank, flagowy produkt spółki. Pozostałe rozwiązania, czyli Challenger, Corporate czy LeaseTech, w perspektywie dynamicznej digitalizacji stanowią dobry prognostyk na przyszłość i znaczący udział w wynikach Spółki.

– „Prężnie działamy w obszarach, które mają duży potencjał na rozwój i zwiększenie naszych przychodów, zwłaszcza w segmencie FinTech. Spółka kontynuuje prace R&D nad budową rozwiązania LiveBank SaaS w modelu cloud i jeszcze w listopadzie chce uruchomić program wczesnego dostępu Early Access dla wybranych klientów. Również stawiamy na development produktowy w obszarze leasingu, gdyż dostrzegamy ogromne zainteresowanie tej branży naszymi rozwiązaniami. Zmiany wywołane pandemią sprawiły, że digitalizacja, zwłaszcza sektorze finansowym znacznie przyśpieszyła.  Z naszych obserwacji wynika, że ten trend będzie kontynuowany również w kolejnych kwartałach. Nowy model funkcjonowania to dla nas dużo lepsza skalowalność rozwiązania oraz możliwość dynamicznego dostosowywania kontraktów do potrzeb Klienta. Innymi słowy to rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów i z pewnością pozwoli naszej Spółce na osiągniecie coraz lepszych wyników ze sprzedaży w przyszłości.”  – dodaje Tomasz Król.

W obszarze HotelTech na koniec trzeciego kwartału zrealizowane przychody wyniosły 2,851 mln zł tj. więcej o ponad 11% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku, który wyniósł 2,568 mln zł. Spółka w lipcu br. podpisała umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio (aplikacji mobilnej dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu CMS) w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Wartość kontraktu przekracza 10 proc. rocznych przychodów hotelarskiej części Spółki.

– „Branża hotelarska ewoluuje pod wpływem ograniczeń pandemicznych i otwiera się na innowacje. Rozwiązania zdalne, minimalizujące potrzebę bezpośrednich kontaktów w coraz większym stopniu zwracają uwagę kadr zarządzających wielkimi sieciami hotelowymi. iLumio to rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w ten trend, o czym świadczy rekordowa pod względem wartości dla segmentu HotelTech umowa.  Widzimy ożywienie na rynku hotelarskim i otwartość w rozmowach handlowych, co bardzo dobrze rokuje na kolejne kwartały” – mówi Dawid Ślusarczyk, General Manager iLumio w Ailleron S.A.