Akcjonariusze Grupy PTWP zdecydowali się przeprowadzić program motywacyjny dla kluczowych pracowników

Wojciech Kuspik prezes PTWP
2016.09.27, Warszawa, fot. Piotr Waniorek, n/z Wojciech Kuspik prezes Grupy PTWP

Grupa PTWP, notowany na NewConnect wydawca branżowych serwisów online oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przeprowadzi program motywacyjny dla kluczowych pracowników. O jego wdrożeniu jednogłośnie zadecydowali akcjonariusze na NWZA, które odbyło się 26 sierpnia 2021 r. Maksymalna wielkość programu to ok. 4% obecnego kapitału zakładowego (5% kapitału zakładowego po umorzeniu akcji własnych). Akcje zostaną zaoferowane pod warunkiem wygenerowania co najmniej 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w 2021 r. Cena jednej akcji wyniesie 11 zł.

– Postanowiliśmy wprowadzić program motywacyjny, aby dodatkowo docenić zaangażowanie kluczowych pracowników Grupy PTWP. Zależy nam na integracji kluczowych celów zespołu z interesami i strategią całej firmy. Program zostanie uruchomiony po osiągnięciu w tym roku skonsolidowanego zysku Grupy w wysokości minimum 5 mln zł brutto. Po podsumowaniu drugiego kwartału br. jesteśmy głęboko przekonani, że ten cel jest możliwy do zrealizowania z dużą nawiązką. – mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz PTWP.

Akcje trafią do pracowników i współpracowników, w szczególności kierowników oraz szerokiej kadry, członków organów spółki, współpracujących z Grupą nie mniej niż 3 lata. Cena jednej akcji wyniesie 11 zł. Łącznie spółka PTWP przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów. Wielkość emisji to ok. 4% obecnego kapitału zakładowego i 5% po rejestracji przez Sąd umorzenia 292 674 akcji własnych (Spółka posiada aktualnie 293 474 akcji własnych stanowiących 19,9% kapitału zakładowego). Docelowo akcje objęte programem zostaną wprowadzone do obrotu w trybie subskrypcji prywatnej w drugiej połowie 2022 roku.

W drugim kwartale br. Grupa PTWP wypracowała 3,9 mln zł zysku brutto. Narastająco, osiągnięty zysk brutto wyniósł 4 mln zł. Grupa wyraźnie zwiększyła swoje dochody dzięki koncentracji biznesu na portalach online, budowie platform e-commerce oraz wykorzystaniu nowych technologii także w działalności pozostałych spółek Grupy – np. w interaktywnych transmisjach i organizacji eventów w formie hybrydowej.

Obecnie we wszystkich spółkach Grupy PTWP pracuje ponad 150 osób.