Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w maju 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 27,4% rdr przy rosnącej liczbie transakcji (+13,0% rdr)
  • Wzrost wolumenów obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 21,5% rdr, a kontraktami terminowymi na akcje o 34,6%
  • Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wzrosła o 10,5% rdr, a łączna wartości obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 37,7% rdr
  • Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku terminowym o 62,3% rdr oraz o 39,2% na rynku spot
  • Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku spot o 19,0% w porównaniu do maja 2015 r.

Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w maju 2016 r. wartość 12,5 mld zł, czyli o 27,4% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w maju 2016 r. wyniosła 1,4 mln odnotowując wzrost o 13,0 % rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w maju 2016 r. 624,6 mln zł, natomiast na rynku NewConnect – 4,4 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2016 r. wyniosła 45 844,15 pkt i była o 17,4% niższa niż rok temu.

W maju 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 312,9 tys. szt., co oznacza wzrost o 21,5% wobec maja 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 34,6%, do poziomu 103,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec maja 2016 r. 74,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 37,7% w porównaniu do maja 2015 r., do poziomu 223,1 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2016 r. wyniósł 10,1 TWh wobec 13,9 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju 2016 r. 8,9 TWh w porównaniu z 5,6 TWh w maju ubiegłego roku.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi w maju 2016 r. wyniósł 6,2 TWh co oznacza spadek o 15,6% w stosunku do maja 2015 r.

Kapitalizacja 434 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec maja 2016 r. wyniosła 496,9 mld zł (113,4 mld EUR). Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec maja tego roku 971,8 mld zł (221,8 mld EUR).

Na rynku głównym w maju 2016 r. zadebiutowały spółki: X-Trade Brokers DM SA (wartość oferty 189 mln zł), Gekoplast (przejście z NC bez oferty), i2Development SA (wartość publicznej subskrypcji akcji 34 mln zł), AIRWAY MEDIX (przejście z NC bez oferty).

Na New Connect w maju zadebiutowały spółki Voicetel Communications SA (wartość oferty 320 tys. zł) oraz E-Solution Software SA (wartość oferty 600 tys. zł). Na Catalyst w maju inwestorzy powitali PKO Bank Hipoteczny SA (emisja hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln zł) oraz SAPPEERS.COM (oferta prywatna 201 tys. zł, transakcje kupna-sprzedaży 2,25 mln zł).

W maju 2016 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, podobnie jak rok wcześniej.