Alior Bank połączył się z Meritum Bankiem

0
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku

30 czerwca 2015 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku i Meritum Banku, potwierdzona sądowym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do połączenia banków doszło w zaledwie 5 miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku, co oznacza, że jest to bez wątpienia jeden z najszybciej i najsprawniej realizowanych procesów integracji w polskim sektorze bankowym.

W wyniku fuzji, Alior Bank, wykorzystując najlepsze praktyki i rozwiązania, a także potencjał technologiczny obu organizacji i ich pracowników, wzmocni swoje przewagi konkurencyjne oraz ugruntuje pozycję lidera innowacyjności.

W wyniku połączenia, Alior Bank stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa
i obowiązki Meritum Banku. Połączony bank będzie działać pod nazwą prawną Alior Bank SA, ale nadal zachowana zostanie marka handlowa: Meritum Bank. Połączenie nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. Wszystkie dotychczasowe umowy pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, aktywne pozostają karty płatnicze i numery PIN. Nie zmieniają się numery Infolinii Meritum Banku oraz hasła i loginy do bankowości elektronicznej.

Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Banku

Jako jeden bank chcemy zapewnić klientom kompleksową i szeroko dostępną ofertę produktów finansowych oraz obsługę na najwyższym poziomie” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. „Tempo połączenia z Meritum Bankiem dowodzi, że połączony Alior Bank dysponuje zarówno kadrą menedżerską z bogatym doświadczeniem w procesach fuzji, jak i nowoczesną architekturą informatyczną. Ze wsparciem ze strony nowego inwestora strategicznego spełniamy wszystkie warunki, aby odegrać znaczącą rolę w dalszej konsolidacji sektora bankowego –dodał Wojciech Sobieraj.

Proces integracji zakończy fuzja operacyjna, w ramach której dojdzie do pełnego ujednolicenia procesów, systemów i infrastruktury IT obu instytucji oraz przygotowania jednolitej oferty produktów i usług. Zgodnie z harmonogramem, połączenie operacyjne nastąpi do końca 2015 r.

Departamenty Centrali Alior Banku są obecnie zlokalizowane w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Nowa struktura organizacyjna w optymalny sposób wykorzystuje potencjał wniesiony przez połączone banki oraz ich pracowników oraz stanowi podstawę do dynamicznego rozwoju i realizacji celów biznesowych. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z integracji Alior Banku z Meritum Bankiem wyniosą 198 mln zł do 2017 r., zaś szacowane koszty połączenia to 50 mln zł.

Czytaj również:  Technologia – hamulec czy źródło rozwoju?

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. W wyniku fuzji aktywa Alior Banku wzrosły do poziomu 34,9 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Bank zwiększył też udziały rynkowe do poziomu przekraczającego 3 proc. Alior Bank obsługuje łącznie blisko 3 mln klientów. Ich sprawną obsługę zapewnia czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 1000 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w blisko 800 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm.
Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyniki połączonego banku (źródło: skonsolidowane dane za I kw. 2015 r.)

Aktywa 34, 9 mld zł (3,2 mld zł)*
Depozyty 27,8 mld zł (3 mld zł)*
Kredyty 27,4 mld zł (2,8 mld zł)*
Koszty / Dochody (C/I) 49,6 proc.
Kredyty / Depozyty (L/D) 98,6 proc.
CAR 13 proc.
NIM 4,6 proc.

* wpływ Meritum Banku

Źródło: Alior Bank