Alior Bank przyspiesza wdrożenie Strategii „Cyfrowego Buntownika”

0

Zarząd Alior Banku przyjął plan operacjonalizacji Strategii „Cyfrowego Buntownika” do roku 2020. Zgodnie z nim główne cele strategiczne zostaną zrealizowane szybciej niż wcześniej zakładano. Równocześnie Bank poinformował w komunikacie bieżącym o zamknięciu z sukcesem budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ośmioletnich obligacji podporządkowanych na łączną kwotę 400 mln zł. W związku z bardzo dużym popytem bank podjął decyzję o dodatkowej emisji o wartości 200 mln zł, również skierowanej inwestorów instytucjonalnych. Ustalona marża (2,7 punktu procentowego ponad WIBOR 6M) jest najniższa w historii dotychczasowych emisji obligacji podporządkowanych realizowanych przez Alior Bank. Od początku lipca kurs akcji Alior Banku odnotował silny wzrost o 13,3 proc. (stan na 3 października 2017 r.), istotnie powyżej dynamiki indeksu WIGBanki (0,0 proc.) oraz indeksu WIG20 (6,3 proc.).

Główne założenia planu operacjonalizacji Strategii „Cyfrowego Buntownika”: