Analitycy Domu Analiz SII wycenili akcje Sescom

raport analiza

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla akcji Sescom S.A. Cena docelowa w perspektywie 12-miesięcznej dla tych walorów ustalona została na poziomie 55,97 zł, co przy cenie zamknięcia notowań z 24 sierpnia 2018 roku oznacza potencjał wzrostu na poziomie 135,2%.

Grupa Sescom specjalizuje się w świadczeniu usług Facility Management, tj. serwisu technicznego budynków oraz urządzeń, rozwijając również inne usługi, komplementarne do podstawowej działalności. W jej ofercie znajdują się między innymi usługi serwisu klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji (HVAC), utrzymania elementów infrastruktury IT, a także usługi montażowe i budowlane.

W ostatnich miesiącach kurs notowań akcji Sescom spadł z poziomu około 45 zł do ponad 20 zł, a w konsekwencji rynkowa kapitalizacja Spółki obniżyła się z poziomu około 95 mln zł do ponad 42 mln zł. Naszym zdaniem rzeczona przecena nie miała fundamentalnego uzasadnienia. Rok obrotowy 2017/2018 jest dla Grupy Sescom rekordowy pod względem notowanych wyników finansowych.

Po trzech kwartałach jej skonsolidowane przychody wyniosły 94,5 mln zł wobec 66,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej (+41,4% rdr), wynik EBITDA zwiększył się z poziomu 5,1 mln zł do 10 mln zł (+96,9% rdr), a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z poziomu 2,7 mln zł do 6,7 mln zł (+150,9% rdr) – podsumowano w raporcie.

Analitycy Domu Analiz SII zwrócili uwagę, że na wyniki finansowe ostatniego raportowanego kwartału istotnie wpłynęła realizacja jednorazowego, wysokomarżowego zlecenia w segmencie IT Infrastructure. Między innymi ze względu na efekt wysokiej bazy poprawa zysków w następnym roku obrotowym może okazać się zatem wyzwaniem, jednak w długim terminie perspektywy dalszego rozwoju dla Sescom wciąż pozostają atrakcyjne.

Naszym zdaniem motorem napędowym wyników Spółki w najbliższych latach będzie m.in. zakończenie integracji nowo powołanych jednostek i przejętej ZCP Cube.ITG, rozwój nowych segmentów działalności (Digital i Intelligence) oraz dalsza ekspansja zagraniczna. Ponadto Sescom nie wyklucza kolejnych przejęć, czego dowodem są plany akwizycji firmy Dozór Techniczny – napisano w raporcie.

Zgodnie z szacunkami Domu Analiz SII Grupa Sescom osiągnie w bieżącym roku obrotowym 125,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+30,4% rdr), 13,6 mln zł wyniku EBITDA (+55,4% rdr) i 9,2 mln zł zysku netto (+75,7% rdr). Przy kursie notowań akcji Sescom z 24 sierpnia 2018 roku implikuje to wartość wskaźnika C/Z na poziomie 5,4.

Rekomendacja została wydana 27 sierpnia o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 27 sierpnia, godz. 8:00. Autorami raportu są Paweł Juszczak i Adrian Mackiewicz.

Dom Analiz SII zawarł ze spółką Sescom umowę o przygotowanie niezależnej rekomendacji inwestycyjnej.