Grupa Nowy Szpital podsumowała pierwsze półrocze. W planach kolejne inwestycje

0
  • Placówki GNS przyjęły więcej pacjentów i z nawiązką wykonały ryczałt
  • Grupa szczególny nacisk kładzie na zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowego leczenia oraz dobrej opieki

W pierwszym półroczu 2018 r. szpitale należące do Grupy Nowy Szpital, przyjęły ponad 55 tys. pacjentów, zrealizowały świadczenia medyczne o wartości 138 mln zł i wykonały ryczałt z NFZ na poziomie prawie 107%. Grupa chce pozyskać większe finansowanie w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Od października 2017 r. w Polsce funkcjonuje system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieć szpitali. Szpitale zakwalifikowane do sieci mają zagwarantowane finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach którego otrzymują określoną kwotę pieniędzy na realizację świadczeń medycznych dla pacjentów. Finansowanie świadczeń jest realizowane na zasadzie ryczałtu, którego wysokość zależy m.in. od liczby i struktury świadczeń udzielonych przez szpitale w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W pierwszym półroczu 2018 r. wszystkie placówki należące do „sieci szpitali” otrzymały od NFZ kwotę 11,1 mld zł. Szpitale zarządzane przez Grupę Nowy Szpital, podpisały na ten okres kontrakty na łączną kwotę 130,7 mln zł. Liczba zrealizowanych przez nie świadczeń na rzecz pacjentów przekroczyła limit, co potwierdza sprawność i jakość usług medycznych w szpitalach prowadzonych przez Grupę, a także ich rolę dla lokalnych społeczności.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy szpitale należące do Grupy, przyjęły 55 029 pacjentów i zrealizowały usługi medyczne o łącznej wartości ok. 138 mln zł. Przekroczyły tym samym o ponad 6% ryczałt określony w kontrakcie z NFZ na pierwsze półrocze. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku kontrakt przyznany szpitalom Grupy był o 14,6 mln zł wyższy niż w pierwszym półroczu 2017 r., co umożliwiło Grupie wykonanie większej ilości procedur medycznych dla pacjentów.

Obecnie szpitale nie mają gwarancji zwrotu kosztów za leczenie pacjentów ponad limit usług określony w umowie z NFZ, za wyjątkiem świadczeń, które zostały udzielone osobom ubezpieczonym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Świadczeniodawcy mogą jednak liczyć na to, że w związku z wypracowanymi nadwykonaniami pozyskają wyższy kontrakt na kolejne okresy rozliczeniowe.

Czytaj również:  Magdalena Moczulska dołączyła do kancelarii Dąbrowski Radziejewska

– Zadowolenie pacjentów z usług medycznych ma znaczny wpływ na poziom wykonanego kontraktu. Dzięki nadwykonaniom można liczyć na większe finansowanie w kolejnym okresie rozliczeniowym, dlatego duży nacisk kładziemy na kontakty z pacjentami. Oprócz fachowej opieki medycznej, pacjenci potrzebują również dobrych relacji z personelem medycznym i to jest to, nad czym pracujemy i co staramy się poprawiać – mówi Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital.

Inwestycje Grupy Nowy Szpital

Do obsługi coraz większej liczby pacjentów i pozyskiwania finansowania z NFZ konieczne są m.in. inwestycje, w szczególności w rozwój nowych oddziałów, poradni specjalistycznych, a także modernizację szpitali. W pierwszym półroczu br. Grupa Nowy Szpital zrealizowała inwestycje o wartości ponad 11 milionów złotych, w tym w modernizację szpitalnych oddziałów w Olkuszu, Świeciu i Świebodzinie oraz zakup nieruchomości w Wąbrzeźnie.