Andrzej Kołatkowski objął stanowisko wiceprezesa PKO Banku Polskiego.

0
Andrzej Kołatkowski, wiceprezes PKO BP
Andrzej Kołatkowski, wiceprezes PKO BP

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego podjęła uchwałę powołującą Andrzeja Kołatkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka i windykacji. Andrzej Kołatkowski od października 2003 roku jest zawodowo związany z PKO Bankiem Polskim.

Poprzedni konkurs na stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar ryzyka i windykacji nie został rozstrzygnięty, zatem na początku kwietnia Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego ponownie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko.

Zgodnie z zakończonym dziś postępowaniem Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu wybrała Andrzeja Kołatkowskiego, który w PKO Banku Polskim pracuje od października 2003 roku, pełniąc najpierw funkcję Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego, a następnie od września 2009 roku Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego. Ma on wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem finansowym w skali całego Banku. Kierował ponadto procesem centralizacji służb oceny ryzyka kredytowego w PKO Banku Polskim.

– Z zarekomendowanych przez Radę Nadzorczą kandydatów wybrałem osobę, która najlepiej rozumie specyfikę zarządzania ryzykiem w największym działającym w Polsce Banku. Andrzej Kołatkowski odpowiedzialny był za wdrażanie systemów i metod zarządzania ryzykiem, przez wiele lat zarządzał największym portfelem kredytowym w kraju. Jego doświadczenie i kwalifikacje pozwolą na jak najlepszą realizację wyzwań, jakie stoją przed Bankiem w przyszłości, w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W ramach ponownie ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa PKO Banku Polskiego przesłuchano 6 kandydatów, którzy spełnili formalne kryteria. Ponadto 20 kwietnia 2011 roku, Krzysztof Dresler obecny Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka i windykacji poinformował Bank o podjętej przez niego decyzji o rezygnacji z ubiegania się o powołanie do Zarządu następnej kadencji.

Wspólna kadencja nowego Zarządu Banku rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za 2010 rok.

Czytaj również:  Tomasz Dąbrowski w zarządzie Banku Pocztowego S.A. XI kadencji

Andrzej Kołatkowski

Jest absolwentem Szkoły Główna Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki. Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, produktów inwestycyjnych związanych z funduszami inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniami na życie, doświadczenie w zarządzaniu finansowym bankiem oraz przedsiębiorstwami, a także w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych.

W PKO Banku Polskim pracuje od października 2003 roku, pełniąc najpierw funkcję Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego, a następnie od września 2009 roku Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego. Wcześniej pełnił także funkcję Prezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA. W latach 1992-1998 był członkiem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A, a następnie Pełnomocnikiem Zarządu ds. Organizacji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA i Prezesem Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. W latach 1989-1992 był Dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Od 1991 roku pełnił funkcję członka rad nadzorczych w wielu spółkach, w tym GPW w Warszawie SA.