AP Pension przeznaczy 65 mln euro na farmy fotowoltaiczne Better Energy

fotowoltaika

AP Pension, jeden z największych duńskich funduszy emerytalnych, przeznaczy 65 mln euro na wsparcie polskiej transformacji energetycznej w kierunku zwiększenia wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Środki z pożyczki pozyskanej przez Better Energy posłużą do sfinansowania budowy oraz utrzymania portfela pięciu farm fotowoltaicznych (Polanów, Postomino, Nidzica, Helenowo, Krapkowice) o łącznej mocy 237 MW. Większość z omawianych lokalizacji została już przyłączona do sieci, a wytwarzana tam czysta energia elektryczna sprzedawana jest dla podmiotów na polskim rynku.

Umowa z kolejnym duńskim funduszem emerytalnym jest dowodem mocnego wsparcia i zaufania, jakimi cieszy się działalności Better Energy. Łącznie inwestycja będzie jedną z największych w polskim sektorze OZE, przy czym pięć farm fotowoltaicznych Better Energy będzie wytwarzać wolumen energii elektrycznej wystarczający do zaspokojenia potrzeb 120 tys. gospodarstw domowych rocznie. Powiązana redukcja emisji CO2 w omawianym okresie wyniesie 186 tys. ton.

Duńskie fundusze emerytalne i Better Energy liderami przy inwestycjach w energię odnawialną

– Dzięki tej umowie kredytowej mamy bezpośredni wpływ na przyśpieszenie zielonej transformacji w Polsce – powiedziała Helle Ærendahl Heldbo, dyrektor ds. inwestycji alternatywnych w AP Pension. – AP Pension oraz wszyscy nasi członkowie mogą być dumni ze współpracy z Better Energy, ponieważ dzięki niej nastąpi wzrost krajowej podaży energii z odnawialnych źródeł.

Wraz z Better Energy, duńskie fundusze emerytalne przecierają szlaki w zakresie finansowania i inwestowania w projekty OZE. W grudniu 2022 r. ATP, jeden z największych funduszy emerytalnych w Europie, objął 15 proc. akcji spółki i został jej mniejszościowym udziałowcem. Z kolei fundusz Industriens Pension ogłosił do tej pory dwie rundy finansowania dla inwestycji realizowanych wspólnie z Better Energy, przy czym ostatnia, przeprowadzona w br., wyniosła 800 mln euro.

Współpraca Better Energy z funduszami emerytalnymi udowadnia, że finansowanie instytucjonalne ma wpływ na przyśpieszenie transformacji energetycznej w kierunku energii odnawialnej na całym kontynencie. Dzięki niej AP Pension będzie mógł też szybciej osiągnąć cel, jakim jest przeznaczenie kwoty równej wartości 18 proc. posiadanych aktywów na rzecz rozwoju czystych technologii do 2025 r.

Wyznaczenie kierunków rozwoju sektora energii odnawialnej w Polsce

Polski miks energetyczny jest obecnie zdominowany przez paliwa kopalne, a ponad 70 proc. energii elektrycznej wytwarzanej jest z węgla. Potrzeba redukcji emisji i wzrost cen energii elektrycznej doprowadziły do szybkiego wzrostu zapotrzebowania na dostęp do taniej energii z odnawialnych źródeł. Better Energy może już obecnie szczycić się zawarciem korporacyjnych umów zakupu energii (PPA) z dużymi rynkowymi graczami – w tym Toms Group i Faerch Group – na dostawy energii z farm fotowoltaicznych dla ich zakładów w Polsce.

– W trakcie całego procesu AP Pension wykazał się zrozumiem potrzeb firm zajmujących się energią odnawialną oraz wolą inicjowania zmian poprzez swoje inwestycje – powiedział Christoffer Larsen, wiceprezes wykonawczy ds. inwestycji w Better Energy. – Obiecujące jest to, że duńskie fundusze emerytalne ściśle współpracują na rzecz projektów z obszaru energii odnawialnej oraz inwestują w działania, które pomogą zwiększyć poziom wytwarzania i dostaw zielonej energii elektrycznej w Europie.