GfK: Nastroje konsumenckie wciąż na minusie, ale widać odbicie po fatalnej zimie

długi pieniądze faktury

Po wyraźnej poprawie nastrojów konsumenckich w poprzednim miesiącu, w czerwcu br. możemy mówić o ich tymczasowej stabilizacji. Na hurraoptymizm jest jednak za wcześnie – historia badania pokazuje bowiem, że cieplejsze miesiące zazwyczaj wiązały się ze wzrostem głównego wskaźnika. Takie dane płyną z najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w czerwcu 2023 r. -6,7 i spadł o nieznacznie, o 1,4 jednostki w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W czerwcu poziom nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej lekko wzrósł: średnia unijna wynosi -17,2 wobec -18,3 w maju 2023 r. Nastroje konsumenckie

Według badań GfK w czerwcu 2023 r. Polacy określali swoją aktualną sytuację finansową jako nieco gorszą, niż w maju 2023 r. Wynik, choć wciąż pozostał na minusie, spadł jedynie o 0,8 jednostki (wskaźnik -11,3 wobec -10,5 w maju 2023 r.). W przyszłość konsumenci również spoglądali odrobinę mniej optymistycznie, niż jeszcze miesiąc temu, co wpłynęło na obniżenie wyniku o 0,8 p.p. (średni wskaźnik wyniósł -4,5 wobec -3,7 sprzed miesiąca).

Pomimo odbicia średniego wskaźnika w relacji do wyników z początku roku, odsetek osób, które krytycznie patrzą w przyszłość, pozostaje wysoki. 38,5 proc. Polaków spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia i – odnosząc się do maja 2023 r. – wskaźnik spadł o niecałe 5 p.p. Od listopada 2022 obawy związane z rynkiem pracy spadają sukcesywnie z miesiąca na miesiąc. Jednocześnie już 57 proc. respondentów jest zdania, że ceny towarów i usług wciąż będą rosnąć, przy czym już 40 proc. uważa, iż inflacja – wbrew zapowiedziom Rady Polityki Pieniężnej – utrzyma dwucyfrową dynamikę.

Rozpoczynające się lato, piękna pogoda i oczywiście sezon urlopowy nastrajają nas pozytywnie, co ma swoje odbicie w uśrednionych wynikach badania. W gospodarce nie pojawiły się również wyraźne tąpnięcia i powody do niepokoju związane np. z załamaniem na rynku pracy, spadkiem koniunktury w kluczowych branżach czy dalszym, gwałtownym wzrostem inflacji. Jako konsumenci stale adaptujemy się do niełatwych realiów gospodarczych i wysokich cen, za którymi wciąż nie nadążają wynagrodzenia. Ujemny wynik barometru pokazuje zatem, że jest nie najlepiej, ale nie tak kiepsko, jak choćby kilka miesięcy wcześniej – mówi Barbara Lewicka, Senior Director Marketing & Consumer Intelligence w GfK.

W czerwcu 2023 r. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły czterech z sześciu grup wiekowych wytypowanych przez GfK. Najwyższy poziom zadowolenia przypadał grupie wiekowej 15-22 lata (6,5). Wynik na plusie osiągnęły również osoby w wieku 23-29 lat (5,4). Na drugim biegunie znalazły się osoby w wieku emerytalnym z wynikiem -18. W przypadku osób w grupie wiekowej 40-49 wskaźnik wzrósł o niecałe 3 jednostki (-6,6 wobec -9,3 w maju 2023 r.), a w grupie 50-59 wyraźnie spadł (-11,5 wobec -5,1 w kwietniu 2023 r.). Jedynie młodzi Polacy do 22. roku życia spodziewają się, że w najbliższym roku wzrośnie się jakość ich życia. Był to także jedyny wynik na plusie (1,9). Wśród osób w grupie wiekowej 23-29, które jeszcze w zeszłym miesiącu osiągnęły wynik dodatni, wskaźnik spadł o 13 jednostek m/m.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, ponownie zmniejszyła się dysproporcja w nastrojach ze względu na poziom wykształcenia. Najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród osób z wykształceniem podstawowym, które ponownie są na plusie (3,3 wobec 1,1 w maju 2023 r.), zaś najgorsze u osób z wykształceniem zawodowym (-9,7).

W czerwcu 2023 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco: Nastroje konsumenckie  czerwiec 2023

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 7-14 czerwca 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.