Apple ogłasza wyniki za trzeci kwartał

0

Wzrost sprzedaży telefonów iPhone o 142%; Wzrost sprzedaży iPadów o 183%

Firma Apple przedstawiła sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2011, który zakończył się 25 czerwca 2011 roku. Spółka zadeklarowała rekordowe kwartalne przychody w wysokości 28.57 miliarda USD i rekordowy kwartalny zysk netto w wysokości 7.31 miliarda USD, czyli 7.79 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym kwartale poprzedniego roku przychody wyniosły 15.7 miliarda USD, a zyski 3.25 miliarda USD, czyli 3.51 USD na akcję rozwodnioną. Marża brutto wyniosła 41.7%, w porównaniu do 39.1% w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 62% przychodów w ostatnim kwartale przypadało na sprzedaż poza USA.

Spółka sprzedała w tym kwartale 20.34 miliona telefonów iPhone, osiągając 142% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Apple sprzedało także 9.25 miliona iPadów, co oznacza 183% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Spółka sprzedała 3.95 miliona komputerów Mac, co oznacza 14% wzrost w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku oraz 7.95 miliona iPodów, co oznacza 20% spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

„Jesteśmy podekscytowani naszym najlepszym kwartałem w historii. Nasze przychody wzrosły o 82% a zyski o 125%.” powiedział Steve Jobs, Dyrektor Generalny Apple. „W tym momencie skupiamy się na debiucie iOS 5 i iCloud jesienią tego roku.”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników, które zapewniły nam przepływy pieniężne na poziomie 11.1 miliarda USD, co oznacza 131% wzrost rok do roku,” powiedział Peter Oppenheimer, Dyrektor Finansowy Apple. „W czwartym kwartale roku obrotowego 2011 spodziewamy się przychodów na poziomie około 25 miliardów USD i zysku z akcji rozwodnionej na poziomie około 5.50 USD.”

Niniejsza informacja prasowa zawiera wybiegające w przyszłość stwierdzenia, w tym bez ograniczeń te dotyczące szacowanych przychodów i zysków Spółki przypadających na akcję. Ze stwierdzeniami tymi wiążą się elementy ryzyka i niepewności, a faktyczne wyniki finansowe mogą być różne od prognozowanych. Do elementów ryzyka i niepewności należą bez ograniczeń: wpływ czynników konkurencyjnych i ekonomicznych (oraz reakcja Spółki) na te czynniki oraz na decyzje konsumentów i przedsiębiorców dotyczące zakupu produktów Spółki; nieustanna presja konkurencyjna na rynku; zdolność Spółki do terminowego wprowadzania na rynek nowych programów, produktów i innowacji technologicznych oraz stymulowania popytu na nie; wpływ zmian w produktach, ich cenach lub ofercie i/lub wzrost kosztów podzespołów na marżę brutto Spółki; ryzyko związane z utrzymaniem zapasów zamawianych przez Spółkę z wyprzedzeniem, zanim klienci zamówią produkty Spółki; dostępność, na akceptowalnych warunkach, określonych podzespołów i usług niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności, a obecnie nabywanych ze źródeł o ograniczonej dostępności lub takich, dla których nie ma alternatywy; wpływ zależności Spółki od usług produkcyjnych i logistycznych świadczonych przez firmy trzecie na jakość, ilość lub koszt produktów bądź usług; zależność Spółki od dostępności treści cyfrowych dostarczanych przez firmy trzecie; potencjalny wpływ ewentualnego orzeczenia, że Spółka naruszyła prawa własności intelektualnej innych podmiotów; wpływ ewentualnych problemów z jakością produktów na sprzedaż i zysk operacyjny Spółki; fakt, że w niektórych krajach Spółka współpracuje tylko z jednym lokalnym dostawcą usług przy sprzedaży telefonów iPhone; dostępność osób zarządzających Spółką i kluczowych pracowników; ewentualne postępowania sądowe prowadzone w związku ze sprawami badanymi przez specjalną komisję zarządu oraz korektą skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki; wojny, akty terroru, kryzysy zdrowia publicznego i inne okoliczności, które mogłyby zakłócić dostawy, transport i kształtowanie się popytu na produkty; niekorzystne wyniki innych postępowań prawnych; zależność Spółki od wyników pracy dystrybutorów i innych sprzedawców produktów Spółki. Dodatkowe informacje na temat potencjalnych czynników wpływających na wyniki finansowe Spółki zamieszczane są niekiedy w ogólnodostępnych sprawozdaniach Spółki składanych w amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC), w tym w Formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 25 września 2010 roku, w Formularzach 10-Q za kwartał zakończony 25 grudnia 2010 roku i 10-Q za kwartał zakończony 26 marca 2011 roku oraz Formularzu 10-Q za kwartał zakończony 25 czerwca 2011 roku, który zostanie złożony w komisji SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń lub informacji wybiegających w przyszłość. Informacje takie powinny być interpretowane w kontekście daty ich ogłoszenia.

Czytaj również:  Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej Aviva TUnŻ