Jarosław Fotyga w zarządzie FAMUR S.A.

famur

Z dniem 15 lipca Rada Nadzorcza FAMUR SA powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Jarosława Fotygę. Jego zadania będą związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wdrażaniem strategicznych programów organizacji oraz rozwojem kadr w liczącej obecnie blisko 4 tysiące pracowników Grupie FAMUR.

Przed objęciem funkcji wiceprezesa zarządu FAMUR SA, w latach 2003-2011 Jarosław Fotyga był menedżerem w dziale zasobów ludzkich w EBRD (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) w Londynie, gdzie odpowiadał za wiele aspektów działalności inwestycyjnej w 34 krajach na całym świecie, a także za strategiczne programy rozwojowe. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w Unilever Polska (2000-2003) i Philips Morris (1997-2000).

Jarosław Fotyga wykłada Human Resources Managment na studiach podyplomowych i programowych Executive MBA. Posiada tytuł Chartered Fellow brytyjskiego Chartered Institute for Personnel and Development. Ponadto, jest autorem wielu publikacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i poprawiania działalności organizacyjnej. Ukończył Cornell University na specjalizacji Human Resource Management oraz University of Illinois Urbana – Champaign na specjalizacji Business Strategy.

„Uważamy, że fundamentem Grupy FAMUR są ludzie zatrudnieni zarówno przy produkcji, jak i w działach badań i rozwoju czy sprzedaży. To dzięki naszym pracownikom możemy osiągać sukcesy na polu innowacyjności, obejmujące projektowanie i wdrażanie unikatowych na skalę światową maszyn i rozwiązań dla górnictwa. Przykładem może być system e-kopalnia czy kompleks do eksploatacji pokładów niskich. Grupa FAMUR konsekwentnie zwiększa swój potencjał przez rozwój organiczny i akwizycje. Jesteśmy przekonani, że dynamicznemu wzrostowi powinna zawsze towarzyszyć troska o zapewnienie możliwie najlepszej organizacji pracy” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

Obecnie w skład zarządu FAMUR SA wchodzą: Waldemar Łaski – prezes zarządu oraz Beata Zawiszowska, Ryszard Bednarz, Ireneusz Tomecki, Adam Wojciechowski oraz Jarosław Fotyga, którzy piastują stanowiska wiceprezesów.