ArcelorMittal Poland opublikował raport za 2022 rok

ArcelorMittal huta stal przemysł

Blisko 3,5 mln ton stali. Tyle w ubiegłym roku wyprodukowały wielkie piece
ArcelorMittal Poland – to tyle, ile masa całkowita miliona średnich samochodów dostawczych! Dzięki projektom podnoszącym efektywność energetyczną zakładów spółce udało się zaoszczędzić ponad 1500 MWh – czyli tyle energii, ile zużywa rocznie prawie 800 gospodarstw domowych nad Wisłą. Jednak produkcja to nie wszystko – ArcelorMittal Poland wsparł blisko 70 projektów społecznych w trzech województwach, w których prowadzi swoją działalność. Podsumowanie ubiegłorocznych działań firma zawarła w nowym raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2022.

Stal odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka, a zatem także naszych sąsiadów. Świetnym przykładem jest tutaj budowa obiektów sportowych w Sosnowcu, których sponsorem tytularnym została nasza firma. ArcelorMittal Park dziś służy jako wyjątkowa przestrzeń dla mieszkańców regionu, w tym naszych pracowników i ich rodzin. Te obiekty modelowo pokazują zastosowanie stali, którą nazywamy „tworzywem nowoczesnego świata” oraz nasze zaangażowanie w rozwój najbliższego otoczenia mówi Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.

24 mln zł dla lokalnych społeczności

ArcelorMittal Poland, który jest największym i najnowocześniejszym producentem stali i koksu w Polsce i posiada 5 hut oraz największą koksownię w Europie, w 2022 roku zatrudniał blisko 10 000 osób w trzech województwach: śląskim, małopolskim i opolskim. To właśnie te lokalne społeczności, wśród których są także pracownicy i ich rodziny, firma wspiera od wielu lat.

W 2022 roku ArcelorMittal Poland sfinansował lub dofinansował 69 projektów społecznych we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność. Zaangażowani w pomoc lokalnym społecznościom byli też pracownicy firmy, którzy od lat działają jako wolontariusze m.in. w domach pomocy społecznej, domach dziecka, szkołach czy schroniskach dla zwierząt.

Od początku naszej działalności w Polsce, czyli przez ostatnie 19 lat, na wsparcie lokalnych społeczności przeznaczyliśmy już ponad 24 mln zł – podkreśla Karolina Muza-Adamiec, szefowa Kampusu, Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodności i Employer Brandingu. – Każda wydana złotówka trafiła na wsparcie projektów, które pomagały naszym sąsiadom się rozwijać, pokonywać bariery – nie tylko te infrastrukturalne, fizyczne, ale i finansowe czy społeczne. To wielka radość obserwować, jak nasze otoczenie zmienia się na lepsze i mieć świadomość, że mieliśmy w tym swój mały udział – dodaje.  

W ubiegłym roku ArcelorMittal Poland m.in. kontynuował współpracę z Fundacją na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii „Droga”, która zapewnia wsparcie psychologiczne dla potrzebujących. Udało się dofinansować także zakup drzwi, rolet okiennych, a także sprzętu multimedialnego do sal terapeutycznych. Wsparcie popłynęło także m.in. do strażaków ze Świętochłowic, honorowych dawców krwi z Krakowa, Dąbrowy Górniczej i Zdzieszowic, czy zdzieszowickiego stowarzyszenia pomagającego dzieciom z niepełnosprawnościami, a także schroniska dla zwierząt w Krakowie czy Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Nowej Hucie.

Jednak firma nie była też obojętna na krzywdę i cierpienie sąsiadów zza wschodniej granicy. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę pomagała poszkodowanym i ich rodzinom – zwłaszcza pracownikom z ArcelorMittal z Krzywego Rogu na Ukrainie. Kilkaset osób miało zapewniony transport z granicy oraz zakwaterowanie, wyżywienie i środki higieniczne. Firma przekazała również 2,6 mln złotych Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, która zakupiła za to najpotrzebniejszy sprzęt i środki medyczne dla trzech szpitali z Krzywego Rogu i jednego ze Lwowa.

To nie wszystko. Pracownicy ArcelorMittal Poland sami dołączali do zbiórek, organizowali pomoc rzeczową: artykuły spożywcze, higieniczne, potrzebne leki. Włączali się w akcje wolontariackie i sami organizowali zakwaterowanie dla sąsiadów uciekających przed okrucieństwem wojny.

Recykling i inwestycje zmniejszające oddziaływanie na środowisko

Zgodnie z deklaracją grupy ArcelorMittal dotyczącą redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o 35 proc. do 2030 roku i osiągnięcia neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 spółka stale pracuje nad redukcją śladu węglowego w swoich zakładach. Od początku obecności ArcelorMittal w Polsce, czyli od roku 2004 r., firma ograniczyła emisje pyłowe o 90 proc., a emisje CO2 o 35 proc. Mimo ciągłego ograniczania wpływu swojej działalności na otoczenie ArcelorMittal Poland, zgodnie z wymogami prawa, co roku ponosi opłatę za korzystanie ze środowiska. Tylko w ubiegłym roku wyniosła ona ponad 21 mln zł.

Efektywność energetyczna to obecnie bardzo istotny aspekt dla wielu dużych firm, zwłaszcza tych energochłonnych. ArcelorMittal Poland tylko w ubiegłym roku zrealizował 17 projektów, które pozwoliły zaoszczędzić łącznie ponad 1500 MWH w skali roku. Ponadto firma kładzie duży nacisk na recykling m.in. złomu (blisko 1 mln ton zostało przetworzonych w hucie w Dąbrowie Górniczej), gazów odpadowych, ale i wody oraz ścieków. W 2022 roku firma ponownie wykorzystała do procesów produkcyjnych ok. 55 proc. wody oczyszczonej w hucie w Dąbrowie Górniczej, tyle samo w Zdzieszowicach i ok. 70 proc. wody w Krakowie.

Warto również wspomnieć, że ArcelorMittal Ponad w miarę możliwości zaopatruje się w surowce i produkty potrzebne do produkcji w Polsce. 100 proc. koksu i topników oraz ok. 70 proc. węgla pochodzi od polskich dostawców.

Przygotowany po raz trzynasty raport zrównoważonego rozwoju, w którym można znaleźć więcej informacji o działaniach firmy, dostępny jest na stronie internetowej: https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/user_upload/raporty/Raporty_Zrownowazonego_Rozwoju_EN/AMP_2022_pl.pdf