ATAL: wydania w III kwartale 2021

Zbigniew Juroszek, prezes zarządu  ATAL S.A. 
Zbigniew Juroszek, prezes zarządu  ATAL S.A. 

ATAL – ogólnopolski deweloper – po 3 kwartałach 2021 wydał łącznie 2390 lokali, co oznacza wzrost o 34% rdr. Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (599), Łodzi (426) i Poznaniu (388).

Od lipca do września br. deweloper przekazał 740 mieszkania, czyli o 36% więcej niż przed rokiem, kiedy było to 543 lokale.

Konsekwentnie realizujemy wcześniej przedstawione założenia na ten rok – kontraktacji ok. 4000 lokali oraz wydań na poziomie ok. 3500 lokali. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem budów spodziewamy się ukończenia projektów na ponad 3300 lokali, z czego czterech w ostatnim kwartale br. Są to przedsięwzięcia na łączną liczbę ponad 800 mieszkań. Ponadto po pierwszym półroczu 2021 liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakończonych wyniosła 636 – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu  ATAL S.A.  

WYDANIA LOKALI ATAL W Q1-Q3 2021 r. (wg. MIAST)
Miasto Liczba przekazanych lokali
Katowice 186
Kraków 318
Łódź 426
Warszawa 599
Wrocław 361
Trójmiasto 112
Poznań 388
Łącznie 2390

ATAL po 3 kwartałach 2021 roku zakontraktował 3232 lokali – co stanowi najlepszy wynik w historii spółki, wzrost rok do roku wyniósł blisko 56%. W pierwszym półroczu 2021 roku deweloper przekazał klientom 1 650 lokali. Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (481), Łodzi (282) i Poznaniu (255).

ATAL w pierwszym półroczu 2021 wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 651,6 mln zł, wobec 455,7 mln zł przed rokiem. Oznacza to wzrost o 43% rdr. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 116,2 mln zł, gdy przed rokiem było to 51,1 mln zł, czyli o 127% więcej rdr. Marża brutto ze sprzedaży w H1 2021 wyniosła 24,3%, a marża netto zaś 17,8%.

ATAL jest spółką dywidendową. W dniu 15 lipca br. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafiło 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – zasiliła kapitał zapasowy. Od początku obecności ATAL na GPW łączna kwota wypłaconej dywidendy wyniosła 524 mln zł.

W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,7 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas ok. 48% zysku netto jednostki dominującej z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło ok. 55% zysku netto jednostki dominującej z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli prawie 84% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości ok. 182 mln zł (4,70zł na akcję), co stanowiło 100% zysku jednostki dominującej z 2018 roku. W zeszłym roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Od stycznia do czerwca 2021 roku ATAL pozyskał 4 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 92 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 714 złotych, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 129 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad pół miliona mkw. PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.