Atman wyróżniony przez Komisję Europejską za działania podjęte na rzecz redukcji zużycia energii

0

Atman, lider rynku data center w Polsce, otrzymał międzynarodową nagrodę za wdrożenie w swoich serwerowniach energooszczędnych rozwiązań. Przyznało je jury European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre, programu Komisji Europejskiej, którego celem jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w centrach danych. W tej chwili zużywają one na naszym kontynencie już tyle samo prądu, ile potrzebują do funkcjonowania blisko 60-milionowe Włochy. To pierwsze tego typu wyróżnienie przyznane organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej.

Firmy IT są coraz większym odbiorcą energii elektrycznej, a ceny prądu systematycznie rosną. Dlatego globalne korporacje, jak Facebook, Google, Amazon czy Microsoft, decydują się na budowę swoich centrów danych w lokalizacjach o chłodnym klimacie, takich jak choćby koło podbiegunowe, coraz częściej korzystają także ze źródeł energii odnawialnej. Biorą również udział w inicjatywach mających na celu obniżenie zużycia energii. Do tego grona – jako pierwsza polska organizacja – dołączył Atman, który w ubiegłym roku zdecydował się na udział w programie Komisji Europejskiej: European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre (Europejski Kodeks Postępowania dla Efektywności Energetycznej w Centrach Danych).

Wczoraj, podczas wieczornej gali kongresu Datacloud Global w Monako, prezes ATM Sylwester Biernacki odebrał nagrodę. Atman został wyróżniony przez jury programu za najlepsze wdrożenie rozwiązań redukujących zużycie energii elektrycznej wśród organizacji aplikujących do członkostwa w programie Code of Conduct w 2015 roku.

Centra danych „pożerają” coraz więcej energii

Zużycie energii rośnie, dlatego działania dążące do ograniczenia jej zużycia są jednym z priorytetów władz Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą strategią „Energia 2020”, w ciągu najbliższych czterech lat w państwach członkowskich planowane jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. UE próbuje ograniczyć zużycie energii nie tylko ze względu na ekologię i emisję CO2, ale także bezpieczeństwo energetyczne.

– Energia zużywana przez centra danych, czyli sprzęt teleinformatyczny, systemy chłodzenia etc., ma coraz większy udział w całościowym poborze energii państw członkowskich Unii Europejskiej. W krajach Europy Zachodniej jeszcze w 2007 r. zużywały one 56 TWh energii rocznie – to niemal tyle, o ile musimy zwiększyć produkcję energii w ciągu 20 lat, by uniknąć przerw w dostawach prądu – tłumaczy Marcin Banaś, główny specjalista ds. infrastruktury centrum danych w Atmanie. – Do 2020 roku centra danych mają zużywać już 104 TWh energii elektrycznej, a rosnący popyt na chmurę obliczeniową i rozwiązania w obszarze Internetu Rzeczy mogą to zapotrzebowanie jeszcze zwiększyć – dodaje Marcin Banaś.

Czytaj również:  E-commerce w sektorze B2B - wnioski z najnowszego badania od e-point SA i Mobile Institute

Operator największego polskiego centrum danych stosuje rozwiązania ograniczające zużycie energii już od kilku lat. To m.in. systemy chłodzenia wspierane przez technologię free coolingu, układ zimnych i ciepłych korytarzy; spółka wykorzystuje także wskaźniki efektywności, takie jak PUE (Power Usage Effectiveness), które umożliwiają porównywanie swoich wyników do światowych standardów. – Udział w programie Komisji Europejskiej daje nam nie tylko możliwość wymiany doświadczeń i wzbogacania specjalistycznego know-how w zakresie technologii zmniejszających użycie energii, ale także realny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość rozwiązań stosowanych przez centra danych – zauważa Marcin Banaś z Atmana.

Komisja Europejska zachęca do działań „eko”

Głównym celem uruchomionego przez Komisję Europejską programu jest edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii, przy zachowaniu efektywności kosztowej i nie zakłócaniu funkcji krytycznych pełnionych przez centra danych. W praktyce oznacza to m.in. rozwijanie nowych metod pomiaru zużycia energii, podnoszenie świadomości menadżerów, inwestorów i właścicieli, ale także klientów centrów danych w kwestii efektywnego wykorzystywania energii i promowanie wśród nich najlepszych praktyk. Program wspiera też tworzenie narzędzi ułatwiających wdrażanie i szersze zastosowanie energooszczędnych technologii czy też monitorowanie skuteczności działań zwiększających energetyczną wydajność.

Kodeks skupia się na dwóch głównych obszarach: poprawie efektywności energetycznej sprzętu IT pracującego w centrach danych i efektywności energetycznej infrastruktury samych obiektów, czyli systemów wspierających działanie sprzętu IT, jak systemy chłodzenia czy zasilania awaryjnego. Programem zarządza Wspólne Centrum Badawcze działające w strukturach Komisji Europejskiej. Od momentu jego uruchomienia w 2008 roku do inicjatywy dołączyło ponad 100 uczestników, w tym przedsiębiorstwa spoza Europy, takie jak np. amerykańska platforma aukcyjna eBay. Ogółem wsparcia programowi udzieliło już 240 organizacji, wśród których wyróżnić można takie jak France Telecom, IBM, Microsoft czy Dell.