AUD/USD – po obniżce stóp procentowych

0

Bank Australii dzisiejszego poranka dokonał kolejnej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Koszt pieniądza został obniżony z 1.75% do 1.50%. Jednak dolar australijski osłabił się względem dolara amerykańskiego jedynie o 0.6%, większość ruchu było już w cenie. Ponadto tak słaby ruch i jego całe zanegowanie jest spowodowane przez raport Banku Australii, w którym nie zostało nic powiedziane o dalszym luzowaniu monetarnym. RBA podało do publicznej wiadomości, że obniżka stóp procentowych pozwoli powrócić inflacji do 2-3% celu banku oraz wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć.

Obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych zepchnęła aktualne stopy procentowe na nowe, historyczne minimum. Na interwale czterogodzinnym nie doszło do pokonania strefy wsparcia.

Czytaj również:  Pomiędzy dwoma trybami