Auxilia SA po I kwartale 2016

Auxilia SA, Krzysztof Górka
Auxilia SA, Krzysztof Górka. (fot. GPW)

Wrocławska Auxilia, specjalizująca się w usługach premium na rynku odszkodowawczym po skutecznej restrukturyzacji procesów zarządzania w centrali i optymalizacji kosztów przedstawiła wyniki za I kw. 2016 r. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w raportowanym okresie o 15 proc. do 2,3 mln zł, a zysk netto do 0,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Grupa odnotowała wzrost majątku o 180 proc. – do poziomu aktywów 31,5 mln zł.

Na szczególną uwagę zasługuje skuteczność wprowadzonych przez zarząd procedur biznesowych weryfikująca je pozytywnie skokowym wzrostem wartości portfela zakontraktowanych odszkodowań, który na koniec mara 2016 r. osiągnął wielkość 15,4 mln zł poprawiając wskaźniki z marca 2015 r. o ponad 50 proc.

Grupa prowadzi rekrutację do dwóch ostatnich, dopełniających mapę całego kraju oddziałów sprzedaży. Precyzyjnie ustawione procedury pracy i harmonogram zakładający pierwsze zyski oddziałów do końca br. przewidują uruchomienie procesu sprzedaży w nowych placówkach już po wakacjach. Doskonała sytuacja finansowa spółki z przyznaną na rok linią kredytową i z kapitalizacją na poziomie ponad 50 mln zł na dzień raportu okresowego pozwalają na realizację planu. Niemniej emitent nie wyklucza pozyskiwania finansowania na uruchomienie oddziałów ze źródeł zewnętrznych, jeszcze w czerwcu

Auxilia SA, Krzysztof Górka. (fot. GPW)
Auxilia SA, Krzysztof Górka. (fot. GPW)

– Jesteśmy w doskonałej sytuacji. Wykalibrowaliśmy biznes tak, aby wykorzystać wszystkie jego operacyjne atuty. Ustawiliśmy procesy w precyzyjną maszynę finansową, która w czytelny dla inwestorów sposób będzie przynosiła widoczne zyski – co już widać po wynikach za I kw. 2016 r. Bez przeszkód będziemy realizowali plan ekspansji, aby do końca br. uzyskać sprzedaż na terenie całej Polski. Niemniej, korzystna dla spółek odszkodowawczych koniunktura, która jak przewidujemy utrzyma się przez najbliższe lata skłania nas do rozważenia emisji papierów dłużnych – celem byłoby sfinansowanie dwóch nowych oddziałów, które już tworzymy, jesteśmy w procesie rekrutacji. Pozyskany kapitał wsparłby tempo prac i przyśpieszył uzyskanie rentowności nowych oddziałów. Rozmawiamy z potencjalnymi oferującymi, więc nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja – Krzysztof Górka, wiceprezes zarządu Auxilia SA.

W I kw. 2016 r. zdecydowano o rozdzieleniu w Auxilii odpowiedzialności dyrektora zarządzającego sprzedażą od funkcji zarządu. Rewizja strategii działu sprzedaży poprawiła motywację, zarządzanie organizacją notowaną na rynku alternatywnym i komunikowanie z inwestorami. W I kw. 2016 r. Grupa dokonała także przeglądu oferty produktowej, tak aby lepiej dostosować ją do potrzeb rynkowych i działającego od niedawna w pełni informatycznego systemu zarządzania sprzedażą.