Averton Sterling – fundusz (nie tylko) inwestycyjny, który nie czeka na hossę

Averton Sterling ASI
Na zdjęciu zespół założycielski: dr Jakub Niestrój, Karina Januszko, Mateusz Mazur

Jakub Niestrój i Mateusz Mazur powołują AVERTON STERLING ASI – fundusz restrukturyzacji i rozwoju, działający w oparciu o synergię kapitału finansowego i doradztwa biznesowego.

Założyciele nowego funduszu to doświadczeni przedsiębiorcy od lat aktywni na rynku inwestycyjnym. Wieloletnia praktyka i obserwacja sytuacji na rynku skłoniła Jakuba Niestrója i Mateusza Mazura do powołania wehikułu, który ma być czymś więcej niż tylko źródłem finansowania. Jak podkreślają pomysłodawcy, firmom w obliczu kryzysu potrzebne jest przede wszystkim rzetelne doradztwo i kompleksowe wsparcie w procesie transformacji, a także know-how i paliwo do skalowania biznesu.

Jak podkreśla CEO funduszu, dr Jakub Niestrój, w Polsce restrukturyzacja jest niesłusznie kojarzona z upadłością. My rozumiemy ją jako potrzebę przemodelowania biznesu.

Averton Sterling celuje w firmy realnej gospodarki, będące w procesie zmiany, rozwoju lub wymagające restrukturyzacji.

– W ostatnich latach standardowe fundusze i dotacje publiczne celują raczej w start-upy i projekty we wczesnej fazie rozwoju. Dojrzałe biznesy w przejściowych tarapatach finansowych otrzymują środki pomocowe, ale w zakresie finansowania transformacji lub rozwoju są często pozostawione same sobie. Widzimy tu przestrzeń do współpracy z partnerem, który dostarczy nie tylko kapitał, ale także wiedzę i wsparcie.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wieloletni partnerzy biznesowi postanowili stworzyć innowacyjny wehikuł inwestycyjno-doradczy, mający za zadanie wspieranie klientów w transformacji i remodelowaniu biznesu.

Widzimy, że kryzys wywołany koronawirusem jest inny od dotychczasowych załamań rynku. Stwarza szansę na pivot i restrukturyzację. Nasz fundusz skupia uwagę na rozwiniętych biznesach, które przechodzą tymczasowy kryzys lub dynamicznie zmieniają swój model działania. Dzięki dofinansowaniu i odpowiedniemu ukierunkowaniu, mogą szybko wrócić na falę wzrostu i budować wartość do wyjścia z inwestycji. – twierdzi CEO Averton Sterling ASI.

Praktyka przedsiębiorcza i doświadczenie doradcze założycieli funduszu pozwalają na ekspercką analizę rynku, potrzeb i możliwości przedsiębiorców. Branże, na jakie stawia Averton Sterling to szeroko rozumiany sektor przemysłowy, w tym także energia odnawialna, przemysł 4.0, fintech i biotech oraz handel i e-commerce. Portfel aktywów zdywersyfikowany zostanie także przez inwestycje na rynku polskiej sztuki i kolekcji.

W perspektywie trzech lat fundusz planuje przeznaczyć na inwestycje 200 mln zł, pochodzące z kapitału własnego oraz od polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych. Zaangażowanie w poszczególne spółki ma nie przekraczać kwoty 20 mln zł, standardowy poziom to 5 mln zł, a minimalne tickety inwestycyjne zaczynają się już od 1 mln zł.