Aż 84 proc. niemieckich przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w płatnościach

0

Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej Niemiec, przedsiębiorcy skarżą się na problemy z terminowymi płatnościami

  • 84 proc. niemieckich przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w płatnościach; w największym stopniu dotknięte są nimi firmy eksportowe
  • Średni czas opóźnień w płatnościach dla wszystkich sektorów przemysłu wynosi 41,4 dnia
  • Dla ponad 3/4 niemieckich przedsiębiorstw maksymalne opóźnienie wynosi 60 dni – to mniej niż w Chinach
  • 84,4 proc. przedsiębiorstw wyznacza okresy kredytowania. W przypadku 20 proc. firm odnotowano spadek liczby nierozliczonych należności, za to u 16,9 proc. nastąpił wzrost
  • Najbardziej dotknięty zaległościami jest przemysł tekstylny/skórzany/odzieżowy – opóźnienia w płatnościach wynoszą 94,4 proc.

Pierwsze badanie Coface dotyczące płatności w Niemczech przeprowadzone wśród 850 przedsiębiorstw pokazuje, że mimo stabilnej sytuacji gospodarczej kraju opóźnienia w płatnościach ze strony klientów dotyczą prawie 84 proc. przedsiębiorstw. Jednak pozytywną sytuację niemieckich przedsiębiorstw potwierdza niewielki spadek wolumenu nierozliczonych należności w ostatnim roku. Wśród badanych firm czas opóźnień w płatnościach mieści się w granicach dających się kontrolować. Potencjalne ryzyko płynności wynikające z długookresowych zaległości w płatnościach jest w związku z tym niewielkie.

Opóźnienia w płatnościach: niemieckie przedsiębiorstwa w lepszej sytuacji niż chińskie

Opóźnienia w płatnościach należności występują regularnie w 83,7 proc. przedsiębiorstw. Ponad połowa takich opóźnień wynika z trudności finansowych, jakich doświadczają klienci. Według najnowszego badania Coface wartość ta jest wyższa niż odsetek takich zdarzeń wśród chińskich przedsiębiorstw. Opóźnienia w płatnościach dotykają około 80 proc. chińskich firm, a w regionie Azji i Pacyfiku ten odsetek jest niższy i wynosi jedynie 70 proc. W Niemczech opóźnienia w płatnościach częściej dotykają przedsiębiorstw, które są zależne głównie od eksportu – dotyczą 90 proc. z nich; natomiast wśród firm prowadzących działalność na rynku krajowym taki odsetek kształtuje się na poziomie 82,8 proc. W porównaniu do zeszłego roku w wolumenie nierozliczonych należności widoczna jest tendencja spadkowa. Około 20 proc. badanych firm odnotowało spadek wolumenu nierozliczonych należności, natomiast u 16,9 proc. nastąpił jego wzrost. Dla ponad 60 proc. z nich poziom nierozliczonych należności pozostaje taki sam.

Czytaj również:  Rafał Benecki: Umocnienie złotówki możliwe dopiero pod koniec roku

Wśród przedsiębiorstw ukierunkowanych na eksport wyniki są niejednorodne – 24 proc. z nich odnotowało spadek wysokości nierozliczonych należności, jednak u 23,3 proc. nastąpił wzrost w tym obszarze. Natomiast średnia wartość dla wszystkich przedsiębiorstw kształtuje się na poziomie 16,9 proc.