Badanie Accor: biznes oczekuje wzrostu przychodów z powrotem bezpośrednich spotkań

konferencja szkolenie

Z najnowszych obliczeń Accor, wiodącej grupy hotelowej na świecie wynika, że wirtualne spotkania znacząco wpływają na efekty biznesowych negocjacji. Badani spodziewają się wzrostu przychodów nawet o 25 proc. przy możliwości odbywania spotkań bezpośrednich. Eksperci podkreślają znaczenie kontaktu twarzą w twarz w biznesie.

Wirtualne spotkania stają się nieodzowną częścią dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Accor, wiodąca grupa hotelarska na świecie, przeprowadziła badania nad wpływem zmiany formy spotkań na wyniki biznesowe. Bazując na obserwacjach z ubiegłego roku, specjaliści przewidują średni wzrost liczby zawieranych transakcji o 23 rocznie przy powrocie możliwości spotkań bezpośrednich. Jednocześnie badani wskazują, że spotkanie twarzą w twarz daje rezultaty zbliżone do trzech rozmów przez telefon lub wideokonferencji.

Głównym z problemów, na jaki zwraca 30 proc. badanych jest brak interakcji na poziomie mowy ciała i sygnałów niewerbalnych. Dla 22 proc. respondentów nawiązanie rozmowy pozwalającej tworzyć bezpośrednie relacje jest znacznie trudniejsze przy wirtualnych spotkaniach. Dodatkowo 37 proc. pracowników w ostatnich miesiącach doświadczyło problemów technicznych w postaci złej jakości czy utraty połączenia w trakcie spotkania online, co jest utrudnieniem w rozmowach biznesowych.

Dla części badanych zamknięcie lokali gastronomicznych wpłynęło na ograniczenie spotkań z klientami, na co wskazuje 1/6 pracowników (18 proc.), co w ich ocenie w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na wyniki finansowe. Z kolei dla 20 proc. wirtualne rozmowy z wykorzystaniem technologii są zbyt formalne i pozbawione ludzkich interakcji.

Ostatnie miesiące dla wielu osób pokazały prawdziwą wartość bezpośrednich kontaktów. Powrót spotkań twarzą w twarz, sprawia, że możemy docenić je bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – wyznaje Sophie Hulgard, Senior Vice President of Sales – Accor, Northern Europe. – Wyniki naszych badań jasno mówią o wpływie formy spotkań na wyniki. Potencjalny 25-procentowy wzrost przychodów ze spotkań bezpośrednich przyniesie gospodarce miliony, jak nie więcej. Kluczowy jest także aspekt psychologiczny wpływu ostatnich miesięcy dla nas wszystkich. Ludzie potrzebują kontaktu z innymi, jednak technologia, choć umożliwia nieograniczony kontakt pozbawia nas niewerbalnych sygnałów obecnych tylko w kontaktach twarzą w twarz. Wprawdzie rozwiązania cyfrowe w biznesie zostaną z nami w przyszłości, to spotkania bezpośrednie wciąż mają znaczenie przy zawieraniu transakcji. Technologia nie jest w stanie w pełni zastąpić kontaktu. Przeprowadzone przez nas badania podkreślają hybrydowy trend, który będzie trwałym dziedzictwem ubiegłego roku.

Badanie zrealizowane przez Accor podkreśla tęsknotę pracowników za powrotem do sprawdzonych form kontaktów z klientami, związanych także z życiem towarzyskim i działaniami reprezentacyjnymi. Prawie połowa badanych (47 proc.) wyczekuje interakcji społecznych związanych ze spotkaniami w czasie pracy.

Cztery trendy w spotkaniach na najbliższe lata Sophie Hulgard, Senior Vice President of Sales – Accor, Northern Europe:

  1. Spotkania hybrydowe: Łączenie wirtualnego i „fizycznego” uczestnictwa w wielu lokalizacjach. W kwietniu 2021 Accor wprowadził ALL CONNECT – nową koncepcję hybrydowych spotkań opartą na Microsoft Teams, umożliwiającą bezpośrednią i wirtualną łączność.
  2. Spotkanie zamykające: W drugiej połowie 2021 roku wzrośnie liczba bezpośrednich spotkań zamykających transakcje, ponieważ fundamenty zbudowane cyfrowo zaowocują przy dobijaniu targu.
  1. Spotkania z kulturą: Eksperci oczekują, że „spotkania kulturowe” staną się normalnym elementem działalności biznesowej w miarę wychodzenia z pandemii. Po roku lub więcej rozłąki ludzie łączą się ponownie, by budować zespoły i kulturę.
  1. Spotkania liderów: Spotkania w małym gronie będą miały duże znaczenie na krótką metę – ponowne spotkania zarządów, zespołów kierowniczych. Silna będzie potrzeba łączenia się z innymi. Firmy będzie do siebie ciągnęło, a ludzie znów będą łączyć się osobiście.

Badanie przeprowadzone na zlecenie OnePoll wśród 2 000 pracowników pracujących w domu podczas pandemii. W 2020 r. grupa Accor wprowadziła inicjatywę „ALL Meet Well”, która jest wyrazem zaangażowania Accor w zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia delegatom podczas dzisiejszych i przyszłych spotkań. Wszystkie spotkania i imprezy odbywają się zgodnie z ALLSAFE, globalnym programem Accor w zakresie czystości i profilaktyki.