Badanie Cisco: Przejrzystość działań i kontrola korzystania z danych użytkowników fundamentami budowania zaufania wśród klientów

Cisco

Ochrona prywatności ma kluczowe znaczenie dla osób prywatnych, organizacji i rządów na całym świecie. Osiemnaście miesięcy po wybuchu pandemii COVID-19 informacje dotyczące stanu zdrowia i statusu szczepień mieszkańców poszczególnych krajów są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby zrozumieć wirusa, kontrolować jego rozprzestrzenianie, a także stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy, nauki czy rekreacji. Jednocześnie ludzie chcą chronić swoją prywatność. Oczekują od organizacji oraz rządów, że ich dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko do walki z pandemią.

Nowe badanie Cisco 2021 Consumer Privacy Survey analizuje działania podejmowane przez użytkowników w celu ochrony swojej prywatności, wpływ przepisów dotyczących prywatności oraz nastawienie ludzi do wykorzystywania danych osobowych (również w kontekście walki z pandemią) w procesach podejmowania decyzji przez mechanizmy sztucznej inteligencji (AI).

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Użytkownicy indywidualni oczekują przejrzystości i kontroli: Prawie połowa (46%) respondentów badania uważa, że nie jest w stanie chronić swoich danych osobowych w dzisiejszych czasach, ponieważ firmy nie komunikują w jasny sposób tego jak wykorzystują te dane. Nic więc dziwnego, że prawie jedna trzecia respondentów przyjęła postawę proaktywną w kwestii prywatności i bezpieczeństwa, zmieniając firmy lub dostawców usług z powodu ich praktyk związanych z danymi. Ponadto, 25% zapytało organizacje o swoje dane, a 17% zażądało ich zmiany lub usunięcia.
  • Przepisy dotyczące prywatności są bardzo pozytywnie postrzegane na całym świecie, ale świadomość ich istnienia pozostaje na stosunkowo niskim poziomie: 60% respondentów uznało, że przepisy dotyczące prywatności w ich kraju mają pozytywny wpływ na kwestie bezpieczeństwa, a jedynie 4% stwierdziło, że mają one wpływ negatywny. Jednak tylko 43% respondentów zna te przepisy.
  • Pomimo trwającej pandemii, większość osób zgadza się na zmniejszenie ochrony prywatności jedynie w niewielkim stopniu – 62% odpowiedzi. Jednocześnie wysiłki pracodawców na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy spotykają się z aprobatą. 60% respondentów zgadza się na to, aby pracownicy przed wejściem do pracy podawali informacje o statusie szczepień.
  • Większość ankietowanych uważa, że organizacje mają obowiązek korzystania z AI wyłącznie w sposób etyczny: Aż 56% respondentów jest bardzo zaniepokojonych obecnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W badaniu Cisco zapytano również o kilka przypadków zastosowania AI np. w marketingu, do określania zdolności kredytowej etc. Wielu konsumentów (od 37% do 55% dla różnych przypadków zastosowania) mniej ufałoby organizacjom, które to robią.

Wyniki badania Cisco jasno pokazują, że prywatność nadal ma wysoki priorytet także dla użytkowników indywidualnych, a organizacje muszą dołożyć wszelkich starań, aby chronić dane osobowe i budować zaufanie konsumentów.

Na podstawie wniosków z badania eksperci Cisco przygotowali zalecenia dla firm, które sprawią, że zdobędą one zaufanie klientów co do sposobu, w jaki ich dane osobiste są wykorzystywane i chronione:

  1. Jasno komunikuj w jaki sposób wykorzystujesz dane klientów. Najczęstszym problemem, który wskazują użytkownicy sieci jest brak wiedzy o tym, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane. Organizacje powinny przedstawiać zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące sposobu wykorzystania danych w swoich produktach i usługach.
  2. Buduj świadomość na temat ochrony prywatności i przepisów obowiązujących w danym kraju. Klienci, którzy je znają, rozumieją, że istnieją ograniczenia co do sposobu wykorzystania ich danych. Mają również większą pewność, że informacje, które ich dotyczą są bezpieczne.
  3. Stwórz politykę powrotu do biur, która zapewni bezpieczne środowisko pracy, jednocześnie chroniąc i respektując indywidualne prawa i prywatność.
  4. Tworząc rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję bierz pod uwagę prywatność użytkowników. Jej ochrona powinna zostać uwzględniona już na etapie projektowania, zgodnie z polityką „privacy by design”. Należy nadzorować AI, aby zapewnić jej etyczne działanie, a także przejrzystość w zakresie tego, kiedy i w jaki sposób firma korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Równolegle z badaniem „Cisco 2021 Consumer Privacy Survey” firma publikuje również New Trust Standard – zestawienie najważniejszych informacji dotyczących prywatności użytkowników, które jest efektem rozmów i wieloletniej współpracy z klientami, partnerami, organami regulacyjnymi i środowiskiem akademickim. Nowy „standard zaufania” stanowi branżowy punkt odniesienia dla przedsiębiorstw. Umożliwia im zbudowanie zaufania i poprawę relacji z klientami w cyfrowym świecie.