Badanie płatności wśród firm w Azji w 2016 roku: wzrost najdłuższych zaległości płatniczych

0

Najnowsze badanie Coface dotyczące płatności w 2016 roku objęło 2795 firm z regionu Azji i Pacyfiku, koncentrując się na 8 rynkach: Australii, Chin, Hongkongu, Indii, Japonii, Tajwanu i Tajlandii. W badaniu przeanalizowano również rozwój płatności firmowych w 11[1] sektorach.

  • 64 proc. ankietowanych podmiotów doświadczyło opóźnień w płatnościach w 2016 r.
  • 12,5 proc. przedsiębiorstw (wzrost o 4,3 p.p. w porównaniu z rokiem 2015) odnotowało zaległości w płatnościach przekraczające 120 dni, co stanowi najwyższy poziom w ciągu ostatnich 4 lat.
  • Ponad jedna czwarta firm doświadczyła długich opóźnień w płatnościach. 2
  • Pogorszenie sytuacji odnotowano w Chinach, Indiach i Tajlandii, natomiast w pozostałych krajach sytuacja dotycząca płatności pozostała bez zmian.
  • Największym ryzykiem zagrożone są sektory: budowlany, maszyn przemysłowych i elektroniki przemysłowej, IT i telekomunikacji oraz metalowy.

„Wszystko wskazuje na to, że rok 2017 będzie kolejnym trudnym rokiem pełnym niepewności na świecie w zwiąż ku ze spowolnieniem gospodarczym w Chinach. Do tego dojdą trudności fiskalne, jakich doświadczą kraje eksportujące towary, oraz zacieśnienie polityki pieniężnej w USA. Po uwzględnieniu wszystkich powyższych czynników ogólna sytuacja dotycząca płatności firmowych w ośmiu wybranych gospodarkach regionalnych pozostanie osłabiona” — stwierdził Carlos Casanova, ekonomista ds. regionu Azji i Pacyfiku w Coface.

Chiny, Indie i Tajlandia: pogorszenie sytuacji pod względem płatności wśród firm

64 proc. ankietowanych podmiotów doświadczyło opóźnień w spłacie należności w 2016 r. Ryzyko związane z występowaniem zaległości w płatnościach firmowych wydaje się nieustannie rosnąć w całym regionie. W 2016 r. średnia liczba dni opóźnienia w płatnościach wydłużyła się. Nastąpił znaczny wzrost liczby respondentów, którzy doświadczyli zaległości w płatnościach przekraczających 120 dni, z poziomu 8,2 proc. w 2015 r. do 12,5 proc. w 2016 r.

Średnie zaległości płatnicze w dniach, proc. respondentów

Średnie zaległości płatnicze w dniach, proc. respondentów

W 2016 roku więcej respondentów (25,8 proc. w porównaniu z 24,2 proc. w 2015 r.) wskazało, że bardzo długie zaległości płatnicze stanowiły ponad 2 proc. ich łącznych rocznych obrotów[2]. W ujęciu bardziej szczegółowym, dane wskazują na stałe pogarszanie się sytuacji pod względem liczby przedsiębiorstw doświadczających bardzo długich opóźnień w płatnościach kwot równych lub przekraczających 10 proc. ich łącznych rocznych obrotów. Odsetek takich firm wzrósł z poziomu 3,4 proc. w 2014 r. i 5,1 proc. w 2015 r. do 5,4 proc. w 2016 r., skutkując znacznym ograniczeniem przepływów pieniężnych.

Czytaj również:  Spokojny początek tygodnia w oczekiwaniu na minutes Fed i dane inflacyjne z Polski

Wartość najdłuższych przeterminowań, jako udział w rocznym obrocie firmy

Wartość najdłuższych przeterminowań, jako udział w rocznym obrocie firmy

Ogólne pogorszenie sytuacji odnotowano w całym regionie, jednak zauważalne są określone różnice geograficzne. Najbardziej widoczny wzrost ryzyka braku spłaty należności dotyczy Chin, na kolejnych pozycjach znalazły się Tajlandia i Indie. Wiele przedsiębiorstw w Australii (14 proc.) i Japonii (9 proc.) odnotowało bardzo przeterminowane zaległości, które przekraczają 2 proc. ich rocznych obrotów. Jednak nadal plasują się one na względnie niskim poziomie. Poprawę zaobserwowano w Singapurze i Hongkongu, natomiast sytuacja w Tajwanie pozostaje stabilna.

Problemy z zaległymi płatnościami nasiliły się w połowie sektorów objętych badaniem