Badanie: Polacy na tle świata. Zdalni i elastyczni w pracy

Konstancja Zyzik, ekspert Pracuj.pl, Talent Acquisition & Employer Branding Manager
Konstancja Zyzik, ekspert Pracuj.pl, Talent Acquisition & Employer Branding Manager

Polska odznacza się w skali globalnej jako rynek, w którym po wybuchu pandemii COVID-19 szczególnie mocno wzrosła skala i znaczenie pracy zdalnej. Polacy wyróżniają się także wysokim udziałem osób oczekujących od pracodawców dostępu do elastycznych godzin pracy. To tylko część ustaleń międzynarodowego raportu „Decoding Global Talent” przygotowanego przez organizację The Network przy wsparciu Boston Consulting Group. Partnerem badania w Polsce jest portal Pracuj.pl.

Najważniejsze informacje:

  • Co drugi pracownik na świecie pracował w pandemii zdalnie.
  • W Polsce liczba pracujących zdalnie lub hybrydowo wzrosła aż 2,5-krotnie.
  • Globalnie około 9 na 10 osób chce pracować zdalnie lub hybrydowo.
  • Polska wyróżnia się dużym udziałem zwolenników elastycznych godzin pracy.
  • Pracownicy z globalnej perspektywy

Raport „Decoding Global Talent” został przygotowany przez The Network – największą na świecie sieć portali rekrutacyjnych. W opracowaniu danych organizację wspierali eksperci Boston Consulting Group (BCG), wiodącej globalnej firmy konsultingowej. Opracowanie danych z Polski wspierał serwis Pracuj.pl, będący współzałożycielem The Network.

Badanie towarzyszące raportowi przeprowadzono między październikiem i grudniem 2020 roku na grupie ponad 200 000 respondentów z 190 krajów – w tym ponad 1700 z Polski. Badacze postanowili zweryfikować wpływ kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa na postawy zawodowe i sytuację na rynku pracy w różnych częściach świata.
Połowa świata zdalna. Ogromna zmiana w Polsce

Badanie Polacy na tle świata Zdalni i elastyczni w pracy
Uwaga badaczy: Część danych nie sumuje się do 100% ze względu na zaokrąglenia wyników cząstkowych

Co szczególnie interesujące, Polska wyróżnia się na globalnym tle pod kątem adaptacji modelu zdalnego i skali zmian, które wprowadziła w tym obszarze pandemia. Według badań tylko co czwarty (26%) badany pracownik z naszego kraju miał przed pojawieniem się COVID-19 i pierwszym lockdownem możliwość pracować przynajmniej częściowo poza siedzibą firmy, z czego zaledwie 1 na 20 – w pełni zdalnie. Tymczasem pod koniec ubiegłego roku ten udział wzrósł do aż 65%, przy czym 30% respondentów wykonywało pracę wyłącznie poza biurem.

Szczególnie zdalni. Pracownicy umysłowi i branża cyfrowa

Badacze zwrócili szczególną uwagę na to, jak pandemia wpłynęła na modele wykonywania pracy przez pracowników umysłowych i zatrudnionych w branży cyfrowej. Raport potwierdza, że to właśnie oni najczęściej przenieśli życie zawodowe poza biura.

Według badań Polska znalazła się na wysokim, 10. miejscu pod względem udziału osób pracujących zdalnie lub hybrydowo wśród pracowników umysłowych i w branży cyfrowej – wyniósł on aż 85%. Co ciekawe, przed pandemią wskaźnik ten sięgał zaledwie 33% i był jednym z najniższych wśród badanych państw. Na najwyższych pozycjach pod względem zaangażowania pracowników umysłowych w pracę zdalną lub hybrydową uplasowały się Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, RPA, Irlandia i Francja.

Badania The Network i BCG konfrontują skalę pracy zdalnej w naszym kraju z innymi regionami świata. Wynika z nich, że wyglądamy na tym tle bardzo solidnie. Adaptacja pracy zdalnej po wybuchu pandemii była niemal powszechna i wzrosła bardzo znacząco w stosunku do okresu sprzed niej. Szczególnie dotyczy to pracowników biurowych, umysłowych i branży cyfrowej. Na pewno nie uniknięto w tym procesie błędów, a niektóre lekcje były bolesne. Jednocześnie jednak to ogromny potencjał na przyszłość. Wiele firm zostało zmuszonych do zmiany filozofii myślenia o sposobach wykonywania pracy, inne już wdrażają realne zmiany w strategiach, skierowane na stworzenie pracownikom nowych modeli realizacji zadań – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

Praca zdalna? Tak, ale… głównie hybrydowo

Wyniki prezentowane w raporcie „Decoding global talent” wskazują, że praca zdalna pozostanie z nami na dłużej – a przynajmniej takie są oczekiwania pracowników. Aż 89% respondentów globalnego badania chce mieć dostęp do pracy zdalnej – dominują jednak modele hybrydowe. Wykonywanie obowiązków wyłącznie poza biurem wybrało bowiem 24% respondentów, a w modelach hybrydowych – 64%. Najczęściej preferowaną formą były 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu – wybrała ją blisko połowa badanych.

Badanie Polacy na tle świata Zdalni i elastyczni w pracy 2
Uwaga badaczy: Część danych nie sumuje się do 100% ze względu na zaokrąglenia wyników cząstkowych

Wyniki osiągnięte w Polsce nie odbiegają znacznie od globalnej średniej – nieco wyższy jest udział form hybrydowych (71%), a niższy – osób chcących pracować w przyszłości wyłącznie w biurze lub w pełni zdalnie.

Co ciekawe, są to wyniki zbliżone do prezentowanych w raporcie Pracuj.pl „Rok nowej normalności” – opartych na odpowiedziach użytkowników portalu udzielonych w lutym 2021. Również w tamtym pomiarze aż 87% pracujących zdalnie chciałoby pozostać przy tym modelu po opanowaniu pandemii – ale tylko 13% w modelu w pełni zdalnym, natomiast 75% – w hybrydowym.
Badanie Polacy na tle świata Zdalni i elastyczni w pracy 3

Polacy bardziej elastyczni od innych

Międzynarodowe badanie wykazało, że Polacy ponadprzeciętną orientacją na elastyczne godziny pracy. Co trzeci badany z naszego kraju (32%) chciałby mieć w pełni elastyczne godziny pracy, a tylko 23% – całkowicie sztywny grafik pory wykonywania obowiązków. Dla porównania, średnia globalna dla pełnej elastyczności wyniosła 20%, a dla w pełni sztywnych godzin pracy – 36%.

Zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce chęć posiadania elastycznych godzin pracy deklarują najczęściej pracownicy branży digital oraz pracownicy umysłowi – oni najczęściej też wykonują ją w tym modelu obecnie. W drugiej kolejności znaleźli się tradycyjni pracownicy biurowi, a w trzeciej – pracownicy społeczni i fizyczni.
Badanie Polacy na tle świata Zdalni i elastyczni w pracy 4

Nowa rzeczywistość na horyzoncie

Jak przekonują autorzy badania, kryzys i rewolucja wywołana przez COVID-19 skłoniła pracowników do spojrzenia na nowo na ich priorytety w pracy i oczekiwania wobec sposobów jej wykonywania. Dla pracodawców to wyzwanie – powinni się zaadaptować do tej sytuacji, by pozostać konkurencyjnymi w rywalizacji o pracowników. Firmy, które będą sprawnie przystosowywały się do tych oczekiwań, osiągną lepszy wizerunek w oczach kandydatów i przyciągną ich dodatkową uwagę. Dlatego tak ważne jest rozwijanie i ulepszanie strategii pracy hybrydowej, a także ocena wartości i celów firmy w obliczu nowej rzeczywistości.