Bank BNP Paribas opublikował Raport CSR za 2018 rok

Bank BNP Paribas (1)

Opublikowany Raport CSR pod hasłem „W zmieniającym się świecie, Odpowiedzialność ma znaczenie”, podsumowuje działania na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju, podjęte przez Bank BNP Paribas w 2018 roku. To już ósmy niefinansowy raport Banku, który swoje działania CSR prezentuje w tej formie.

– Ubiegły rok to intensywny czas dla naszej organizacji, ambitnie wkroczyliśmy w realizację ogłoszonej w maju 2018 strategii Fast Forward, rozpoczęliśmy również proces integracji. Okres pełen zmian ale tez wytężonej pracy owocował w wiele wydarzeń szczególnie istotnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju naszego biznesu, to m.in powołanie jednostki dedykowanej rozwojowi finansowania programów zrównoważonego rozwoju, w szczególności efektywności energetycznej. Rok 2018 pozwolił wzmocnić działania Banku na rzecz dostępności, poprzez między innymi certyfikację oddziałów. To również okres rekordowego zaangażowania społecznego naszych pracowników i dynamiczny rozwój aktywności Banku w ramach partnerstw i inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój, w tym UNGC czy KPI – mówi Maria Krawczyńska, Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas.

W nowo opublikowanym raporcie zostały omówione cztery główne filary odpowiedzialności BNP Paribas: gospodarcza, w miejscu pracy, społeczna, wobec środowiska naturalnego. W każdym z obszarów Bank realizuje szereg strategicznych działań wzmacniających odpowiedzialność prowadzonego biznesu i pozytywnie wpływających na otoczenie.

Dodatkiem do publikacji jest quiz, który pozwala każdemu zidentyfikować własny typ osobowości w zakresie odpowiedzialności oraz doprecyzować, które z działań CSR prowadzonych przez bank są najbliższe jej lub jego wartościom.

– Zachęcamy wszystkich odbiorców Raportu do rozwiązania quizu osobowości, który pozwoli każdemu poznać mocne strony w zakresie poczucia odpowiedzialności, a tym samym mamy nadzieję, że przełoży się na wzmocnienie działań realizowanych we własnym najbliższym otoczeniu – dodaje Maria Krawczyńska.

Raport CSR Banku BNP Paribas został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reportive Inititaive GRI Standards. Dokument w wersji online jest zgodny ze standardem WCAG 2.0. na poziomie AA, określającym wymagania dla serwisów teleinformatycznych, warunkujące ich dostępność.

Raport dostępny jest online: https://www.bnpparibas.pl/raportcsr2018/

Kluczowe inicjatywy zrealizowane w 2018 roku:

Odpowiedzialność gospodarcza:

 • Pierwsza w Polsce oferta dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej
 • 16 434 rachunków dla NGO: Konto otwarte na biznes non profit
 • Stały proces monitorowania transakcji oraz finansowania firm pod kątem kryteriów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wyjście z finansowania sektora tytoniowego
 • Polityki CSR obowiązujące w sektorach wrażliwych: energetyki węglowej, wydobywczym, obronnym i bezpieczeństwa, leśnym, energii jądrowej, rolno-spożywczym
 • 7 wdrożeń innowacyjnych rozwiązań, dzięki współpracy ze startupami
 • 70 warsztatów i szkoleń dla pracowników w ramach Transformation Week
 • 700 uczestników III edycji Agro Akademii
 • Blisko 9 000 wywiadów z klientami w ramach prowadzonego dialogu
 • Nawiązanie partnerstwa z Koalicją na Rzecz Polskich Innowacji

Odpowiedzialność w miejscu pracy:

 • 23 godziny szkoleniowe na jedną osobę zatrudnioną w Banku
 • 1 022 pracowników przeszkolonych 88 sesjach szkoleniowych w ramach programu Kultura Feedbacku
 • Nasza organizacja realizowała programy wewnętrzne wzmacniające satysfakcję i zaangażowanie pracowników – m.in. Ambasadorzy Digital, Kultura Feedbacku oraz Program Rozwoju Potencjału Prestiż
 • 3 740 pracowników skorzystało z programu „Dwie godziny dla rodziny”
 • Nowa platforma kafeteryjna My Benefit w ramach programu BEneFIT
 • Różnorodność:
  • 19 lat wiek najmłodszego pracownika Banku
  • 71 lat wiek najstarszego pracownika Banku
  • 38 lat średnia wieku pracowników Banku
  • 67% kobiety
  • 33% mężczyźni

Odpowiedzialność społeczna:

 • W listopadzie 2018 roku dołączyliśmy do Partnerstwa na rzecz dostępności – programu Dostępność Plus
 • Certyfikaty „Obiekt bez barier” przyznawane przez Fundację Integracja posiada 6 oddziałów (w Warszawie, Białymstoku i Myśliborzu), a w kolejne są w procesie certyfikacji
 • 3 220 pracowników zaangażowanych społecznie
 • 50 Lokalnych Ambasadorów Banku aktywnie działało na rzecz lokalnych społeczności w całym kraju
 • Rekord w pomaganiu: ponad 2000 pracowników przygotowało paczki dla 100 rodzin potrzebujących wsparcia w ramach strategicznego partnerstwa ze Szlachetną Paczką
 • 60 wolontariuszy przeprowadziło 187 lekcji dla ponad 3700 uczniów w ramach programu BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Warszawskiego Instytutu Bankowości
 • 140 pracowników przekazało ponad 50 000 złotych na wsparcie ważnych celów społecznych w ramach programu pay-roll Wspieram cały rok
 • Pokonane 27 643 „Dobre kilometry” przeliczone na finansowe wsparcie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce
 • 16 edycja programu stypendialnego Klasa Fundacji BNP Paribas
 • Wiedza do potęgi – nowy program Fundacji BNP Paribas i Fundacji Ocalenie w celu wsparcia młodzieży uchodźczej

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego:

 • Proekologiczne produkty i usługi: Fotowoltaika dla prosumentów, Kredyty termoizolacyjne dla wspólnot mieszkaniowych, EKO Leasing PolSEFF, Kredyt Zielona Energia, Kredyt Unia+, Program Własna Energia.
 • Powołanie Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest rozpoznanie i wdrażanie w Banku programów związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektromobilnością i ochroną środowiska naturalnego przy współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
 • 39% zakupionej przez Bank energii pochodziło z odnawialnych źródeł.
 • 64 auta hybrydowe we flocie Banku
 • 30 000 wspólnie przejechanych kilometrów, dzięki wdrożeniu carsharingu
 • 180 przeszkolonych użytkowników samochodów służbowych w ramach 22 szkoleń Akademii Bezpiecznej Jazdy
 • 90 kg miodu wyprodukowanych w „Pasiecie pod gwiazdami” na dachu Centrali przy ul. Kasprzaka w Warszawie
 • Nawiązanie partnerstwa z United Nations Global Compact Network Poland „SDG 11 – Zrównoważone miasta”