Bank Pekao największym organizatorem emisji obligacji na Catalyst

0
PEKAO

Bank Pekao S.A. – został uhonorowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nagrodą za największą wartość emisji nieskarbowych papierów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2018 roku. Wartość emisji wyemitowanych za pośrednictwem Banku Pekao to ponad 17 mld złotych.

— To dla nas wielki zaszczyt być wyróżnionym w tej prestiżowej kategorii. Tytuł wzmacnia postrzeganie Banku Pekao jako lidera DCM w Polsce oraz buduje rozpoznawalność na rynku międzynarodowym, wskazując globalnym bankom inwestycyjnym silnego partnera pierwszego wyboru w tej części Europy — podkreśla Piotr Wochniak, Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych i Współpracy z Instytucjami Finansowymi Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. już od kilkunastu lat jest liderem rynku DCM w naszym kraju. Na koniec grudnia 2018 jego udział w rynku, licząc wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji w segmencie korporacyjnych obligacji średnioterminowych, wyniósł aż 26 proc. Licząc nominalną wartość obligacji korporacyjnych uplasowanych na rynku w 2018 roku, udział rynkowy Banku Pekao S.A. to 38 proc. Bank jest wiodącym dealerem i organizatorem emisji obligacji dla polskich spółek.

Rynek DCM (Debt Capital Markets) obejmuje instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz banki. Nieskarbowe instrumenty dłużne plasowane na krajowym rynku długu to: obligacje korporacyjne, komunalne oraz listy zastawne.