Bank Pekao S.A. podpisał umowę o współpracy z Grupą UniCredit

PEKAO

Bank Pekao podpisał umowę o współpracy z Grupą UniCredit, która przewiduje obsługę klientów UniCredit na rynku polskim oraz polskich klientów na rynkach zagranicznych. Umowa pozwala na wspieranie polskich klientów w prowadzeniu działalności na terenie Niemiec, Austrii, Włoch, Czech oraz w innych krajach, gdzie jest obecna Grupa UniCredit, co ułatwi ekspansję polskich firm na te rynki. Umowa wzmacnia rolę Banku jako eksperta rozwiązań transgranicznych dla klientów międzynarodowych i pozycjonuje Pekao jako polski bank o zasięgu europejskim.

Zawarcie umowy jest zgodne z ustaleniami ujętymi w umowie sprzedaży akcji Banku Pekao na rzecz PZU S.A. oraz PFR. Zakres współpracy objętej umową zawiera m.in.: wystawianie gwarancji oraz akredytyw, otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, usługi cash poolingu, faktoring oraz nabywanie wierzytelności, leasing, usługi powiernicze oraz wyceny funduszy.