Bank Pekao SA po trzech kwartałach 2016

Bank Pekao SA

Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 1 785 mln zł, rosnąc o +13,6% r/r z  wyłączeniem podatku bankowego. W trzecim kwartale bank osiągnął 521 mln zł zysku netto, co z wyłączeniem podatku bankowego oznacza wzrost o +5,1% r/r. Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost zarówno kluczowych kredytów detalicznych (+10,5% r/r) jak i depozytów detalicznych (+11,5% r/r).

Po trzech kwartałach bieżącego roku Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 1 785 mln zł ( -3,8% r/r). W warunkach porównywalnych, z wyłączeniem podatku bankowego zysk wzrósł o +13,6% w ujęciu rocznym. Za trzeci kwartał zysk netto wyniósł 521 mln zł.

Po trzech kwartałach zysk operacyjny brutto odnotował dwucyfrowy wzrost o +10,4% do 3 168 mln zł i był wsparty dobrą dynamiką trzeciego kwartału, w którym osiągnął poziom 962 mln zł (+6,8%  r/r).

Dochody operacyjne wyniosły 5 586 mln zł (+5,6% r/r),  a dochody podstawowe wzrosły w trzecim kwartale o +3,3% r/r. Wynik odsetkowy po 9 miesiącach wzrósł o +5,3% r/r do poziomu 3 269 mln zł, dzięki systematycznemu wzrostowi wolumenów. Marża odsetkowa netto w trzecim kwartale wzrosła do 2,81 %.

Dochody z tytułu opłat i prowizji bankowych z działalności podstawowej wyniosły po 9 miesiącach 1 196 mln zł (+0,1% r/r). Dochody z tytułu opłat i prowizji z działalności na rynku kapitałowym, będące pod presją widoczną w całej branży, uległy obniżeniu o -14,4% r/r, wykazując stopniową poprawę dynamiki w porównaniu do raportowanej w poprzednich kwartałach.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +10,5% r/r do poziomu 50 310 mln zł, podczas gdy kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +1,8% r/r do poziomu 44 845 mln zł.

W trzecim kwartale nowe kluczowe kredyty detaliczne wzrosły do rekordowego poziomu 3,9 mld zł, dzięki zarówno rekordowemu poziomowi nowych pożyczek gotówkowych, jak również wysokiemu poziomowi nowych kredytów hipotecznych.

Bank osiągnął po trzech kwartałach 2016 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +11,5% r/r do poziomu 67 590 mln zł. Depozyty korporacyjne wyniosły 60 582 mln zł i odzwierciedlały koncentrację na marży, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu płynności Banku.

Po trzech kwartałach 2016 r. koszty operacyjne były stabilne i wyniosły 2 418 mln zł (-0,1% r/r). Bank Pekao cały czas poprawia efektywność kosztową, wskaźnik koszty/dochody wyniósł 43,3%.

Jakość aktywów Banku Pekao utrzymała się na wysokim poziomie. Koszty ryzyka w trzecim kwartale wyniosły 48 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,4%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 74,3%.

“Kolejny raz osiągnęliśmy solidne wyniki dzięki pracy naszych ludzi. Wierzę, że to ta stworzona przez nas kultura pozwala od lat dotrzymywać obietnic. To prawdziwa wartość naszego Banku.” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.