Banki Centralne na okładce

24-5.jpg

Banki Centralne na okładce 1

W dzisiejszym świecie finansów nie są już najważniejsze finanse spółek czy też rozwój gospodarczy. Liczy się jedynie polityka monetarna banków centralnych! Podczas przemówień ważnych osobistości jak Janet Yellen rynek reaguje na każde jej słowo o możliwym zacieśnianiu polityki monetarnej bardzo nerwowo. W przypadku innych bankierów centralnych sytuacja wygląda ponownie. Zatem warto wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach oraz o tym, co poszczególne banki centralne mogą zrobić.

Bank Anglii

Rynek z 96 procentowym prawdopodobieństwem zakłada utrzymanie głównej stopy procentowej na niezmienionym poziomie. Konsensus ekonomistów również zakłada, że stopy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. Według ankietowanych cel dla programu skupu aktywów pozostanie również na niezmienionym poziomie, który w chwili obecnej wynosi 435 mld funtów.

Banki Centralne na okładce 2

Jeżeli doszłoby do ewentualnego zaskoczenia, czyli obniżki kosztu pieniądza, czy też zwiększenie celu skupu aktywów, to doprowadziłoby to do szybkiej deprecjacji funta szterlinga na szerokim rynku oraz wzrostu notowań na głównych indeksach światowych.

Bank Szwajcarii

Ze względu na odroczone działania Europejskiego Banku Centralnego konsensus ekonomistów zakłada pozostawienie głównej stopy na dotychczasowym poziomie -0.75 proc. Bynajmniej w przypadku SNB należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu dąży do obniżenia kursu franka szwajcarskiego. W tym celu dokonuje nadmiernej emisji pieniądza. Za nowy wykreowany pieniądz skupuje zagraniczne waluty, a także akcje na giełdzie.

Stany Zjednoczone

Od początku roku ekonomiście oraz inwestorzy debatują na ten temat. Podwyższą czy nie podwyższą? Tak naprawdę nikt nie zna oblicza dzisiejszej Rezerwy Federalnej. Na początku stycznia bieżącego roku Janet Yellen mówiła o 4 podwyżkach w tym roku, w marcu – trzy miesiące później – o 2 podwyżkach. A teraz? Inwestorzy rozmyślają o jednej.

Banki Centralne na okładce 3

Według kontraktów terminowych podwyżki na wrześniowym posiedzeniu nie będzie. Inwestorzy z 78% prawdopodobieństwem wyceniają taki scenariusz. Ewentualnej zmiany polityki monetarnej należy spodziewać się dopiero na grudniowym posiedzeniu.

Rezerwa Federalna co drugie spotkanie prezentuje swoje projekcje makroekonomiczne. Najbardziej interesują wszystkich fedo-kropki, czyli krzywa kształtowania się przyszłych stóp procentowych. Natomiast na poniższym wykresie przedstawiono medianę historyczną członków FOMC. Proszę zauważyć, że projekcje sporządzane przez Rezerwę Federalną co każde dwa spotkania były coraz mniej jastrzębie.

Banki Centralne na okładce 4

Dodatkowo kolejnym argumentem, który może odwodzić władze monetarne przed podwyższeniem stóp procentowych jest wzrost gospodarczy. Prognoza dla 2016 roku była już wielokrotnie obniżana i nie wiadomo czy na tym się skończy.

Banki Centralne na okładce 5

Nowa Zelandia

Decyzja banku Nowej Zelandii o koszcie pieniądza zostanie opublikowana 22 września, czyli w ten sam dzień, co decyzja Rezerwy Federalnej. Na chwile obecną rynek zakłada z 87% prawdopodobieństwem pozostawienie głównej stopy procentowej na niezmienionym poziomie. Z tym, że czym dalej, tym inwestorzy oczekują dalszego luzowania polityki monetarnej. Na przeszkodzie może stać bańka na rynku nieruchomości, która w każdym czasie może doprowadzić do mocnej recesji w Nowej Zelandii.

Banki Centralne na okładce 6

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych